• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

8 av 10 småföretagare vill ha sänkt bolagsskatt

Publicerat den 9 oktober 2012
Pressmeddelande

Sveriges småföretagare är mycket positiva till regeringens förslag om sänkt bolagskatt. Detta enligt en enkätundersökning gjord av programföretaget Fortnox, där över 1 700 svenska småföretag har tyckt till om förslaget. Resultatet visar att 84 procent är positiva till en sänkning, medan endast 27 procent hade föredragit en sänkt kapitalskatt.

 

Fortnox, Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem till småföretag, har i en enkätundersökning frågat svenska företag vad de tycker om regeringens förslag om sänkt bolagskatt. Mer än 1 700 företag, med upptill 100 anställda, har deltagit i undersökningen. 84 procent av företagen är positiva till en sänkning, medan endast 27 procent hade föredragit en sänkt kapitalskatt.

 

– Genom denna undersökning tar vi tempen på vad småföretagarna runt om i Sverige faktiskt tycker. Att över 80 procent av småföretagen är positiva till sänkt bolagskatt ger oss en bredare bild av opinionen i landet, säger Jens Collskog, VD på Fortnox.

 

Vidare tror 73 procent av de tillfrågade att en sänkt bolagsskatt kommer att gynna svenskt näringsliv. Men däremot svarar bara 1 av 10 att de kommer att anställa fler som en direkt följd av att bolagsskatten sänks.

 

– Slutsatsen är att svenska småföretag är rörande överens om att en sänkt bolagsskatt är bra. Detta gäller oavsett om företaget har en eller 100 anställda, avslutar Jens Collskog.

 

 

För mer information kontakta

Jens Collskog, VD Fortnox AB, +46 733 63 23 00, jens.collskog@fortnox.se