• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Anläggningsregisterfunktioner

Publicerad den 20 februari 2012
Kategori produktsidorna

Automatiska avskrivningar


I programmet anger du anskaffningstidpunkter och anskaffningsvärden och utfirån dessa räknas aktuella avskrivningar ut .Tack vare att programmet är integrerat med Fortnox Bokföring behöver du int utföra några manuella konteringar, allt sker helt automatiskt.


Försäljning, Utrangering


I Fortnox Anläggningsregister finns det funktioner för försäljning eller utrangering av tillgångar.


Regelbunden avskrivning / Oregelbunden avskrivning


Programmet hanterar både regelbunden och oregelbunden avskrivning


Restvärde

Vissa tillgångar ska skrivas ner till ett restvärde som du anger i programmet.  När tillgångens värde har nått restvärdet avslutar programmet avskrivningarna.


Fria fält för egen information


Du kan även skapa egna fält för information som du vill följa upp, till exempel försäkringsvärden, garantitider och serviceperioder.


Koppla bild till inventarie


Eftersom anläggningsregistret är integrerat med Fortnox Arkivplats kan du ladda upp en bild på din inventarie i din Arkivplats. Bilden kopplas därefter enkelt till tillgången som är registrerad i anläggningsregistret.


Import av befintliga tillgångar


Om du har ett befintligt anläggningsregister så kan du på ett smidigt sätt via en excelmall importera registret till Fortnox Anläggningsregister


Rapporter


Du finner överskådliga rapporter över dina tillångar i programmet.  Exempel på rapporter är; tillgångslista och avskrivningar per månad.