• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Autogirofunktioner

Publicerad den 15 februari 2012
Kategori produktsidorna

Medgivanderegister


Med Fortnox Autogiro kan du välja att ta hand om medgivandehanteringen manuellt eller  låta dina kunder eller medlemmar göra en autogiroanmälan elektroniskt.

Papperslöst


Fortnox Autogiro är helt elektroniskt, detta innebär att du inte behöver skicka in eller ta emot blanketter eller redovisning på papper från din bank eller bankgirot.

Koppla flera kunder till ett medgivande


I en del branscher, t.ex gym eller idrottsklubbar kan det vara barnet som är medlem/kund, men föräldern ska betala och alltså stå för själva medgivandet. Med Fortnox Autogiro kan du koppla flera kunder eller medlemmar till ett medgivande.

SMS- och e-post-avisering innan dragning från konto


I Fortnox Autogiro finns möjligheten att automatiskt skicka en avisering till kunden, via SMS eller e-post, ett par dagar innan pengarna skall dras från kundens konto.

Flera sätt att välja hur många gånger pengar skall dras från din kunds konto.

Engångdragning

Programmet drar pengar en gång för kunden. En engångdragning har sitt ursprung i antingen ett manuellt enstaka betalningsuppdrag eller ett betalningsuppdrag baserat på en faktura från Fortnox Fakturering.
 

Fast bestämt antal dragningar

Programmet drar pengar ett förbestämt antal gånger med en periodicitet som du själv väljer.
 

Löpande dragningar

Programmet drar pengar tills du skickar en ändring eller makulering.
 

Integration mot Fortnox Fakturering

Du kan välja att antingen använda programmet fristående utan koppling till Fortnox Fakturering eller med en koppling. Om du använder dig av koppling mot Fortnox fakturering så skapar du antingen manuella fakturor eller fakturor från avtalsfaktureringen. Om en kund är märkt för Autogiro skapas det automatiskt ett betalningsuppdrag av fakturan i Fortnox Autogiro när du har valt att bokföra fakturan. Fördelen med integration mot Fortnox Fakturering är att Fortnox Autogiro kan pricka av inbetalningen mot fakturan i kundreskontran, detta underlättar din administration.
 
Om du istället för att skapa manuella fakturor eller att skapa fakturor via avtalsfaktureringen väljer att skicka upp ett löpande eller antalbegränsat betalningsuppdrag så kan Fortnox Fakturering hjälpa dig att bokföra försäljning och inbetalning genom att skapa en kontantfaktura när inbetalningen godkänns i Fortnox Autogiro.

Återrapportering av inbetalningar

Fortnox Autogiro rapporterar inbetalningar och avvikelser för dina betalningsuppdrag. Om du har Fortnox Fakturering kan programmet

1) återrapportera inbetalningen mot en faktura

2) Skapa en kontantfaktura med försäljningen bokförd och klar

3) skriva ut ett bokföringsunderlag som du kan bokföra inbetalningarna mot i ett externt bokföringsprogram.

Nya bankgiroformatet

Fortnox Autogiro stödjer Bankgirots nya filformat för Autogiro.