Ekonomi

På ekonomiavdelningen sköter vi bolagets ekonomi. Vi arbetar med att sammanställa bokslut och rapporter som kommuniceras till styrelsen och aktieägarna.