hackaton

Fem medarbetare spånar idéer på Fortnox Hackaton