Image from iOS (5)

Fem medarbetare spånar idéer på Fortnox Hackaton