Vad innebär omställningsstödet?

Omställningsstödet innebär att du som företagare kan ansöka om stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i nettoomsättning på grund av corona. För stödperioderna maj–september 2021 räknas även vissa lönekostnader till företagets fasta kostnader, vilket de tidigare inte gjort.
 

Ansökan för de olika perioderna

Om ditt företag ska ansöka om omställningsstöd för stödperioderna maj, juni, juli, augusti och september 2021, måste ansökan vara inne senast dessa datum för respektive stödperiod:

  • Maj: Senast 31 augusti 2021
  • Juni: Senast 31 augusti 2021
  • Juli: Senast 30 september 2021
  • Augusti: Senast 8 oktober 2021
  • September: Senast 29 oktober 2021

 

Vem kan ansöka?

Omställningsstödet kan sökas oavsett bolagsform. För att lämna in själva ansökan, behöver du vara något av följande:

  • Enskild näringsidkare
  • Ensam firmatecknare
  • Behörig företrädare (till exempel vd eller särskild firmatecknare)
  • Omställningsstödsombud: Om firman tecknas av flera personer tillsammans behövs ett ombud eftersom det i tjänsten för omställningsstöd inte går att signera gemensamt. Alla firmatecknare behöver skriva under anmälan om ombud.

Dock har inte offentliga verksamheter som till mer än 75 procent finansieras av anslags- eller skattemedel rätt till omställningsstöd.
 

Hur ansöker jag?

Du söker stödet via tjänsten Ansök om omställningsstöd på Mina sidor på Skatteverket. Du behöver göra separata ansökningar för respektive period.
 

Revisorsyttrande vid stöd på över 100 000 kr

Om du ansöker om ett stöd på över 100 000 kronor krävs ett yttrande från ett registrerat revisionsbolag eller godkänd eller auktoriserad revisor. Det krävs ett specifikt yttrande för varje stödperiod där du ansöker om stöd över 100 000 kronor.
 

Omställningsstödet i relation till andra stöd

Har du tidigare fått stöd eller har ansökt om stöd vid korttidsarbete behöver du redovisa hur mycket stöd du har fått från Tillväxtverket. Du hittar alla dina beviljade belopp och inskickade uppgifter i Tillväxtverkets e-tjänst.

Ditt företag får inte ha tagit emot annat statligt stöd för sådana fasta kostnader som omställningsstödet beräknas på.
 

Mer om omställningsstödet

Omställningsstödet är ett stöd till företag vars nettoomsättning i stor utsträckning har minskat under stödperioderna (augusti 2020 till september 2021), jämfört med motsvarande månader under 2019 (den så kallade referensperioden). Minskningen ska så gott som uteslutande vara en konsekvens av coronapandemin. Företaget ska ha redovisat en nettoomsättning om minst 250 000 kronor under det räkenskapsår som avslutades närmast före 1 maj 2020 för att kunna ta del av stödet. Det lägsta stödet som beviljas är 5 000 kronor, och det maximala stödet är 97 miljoner kronor för hela stödperioden (augusti 2020 till september 2021).

Företaget ska ha tappat mer än 30 % i nettoomsättning under de olika stödperioderna jämfört med referensperioderna för att kunna söka stödet.

För att kunna få ta del av stödet behöver ditt företag dessutom bedriva näringsverksamhet i Sverige när Skatteverket beslutar om ansökan samt vara godkänt för F-skatt.

Läs mer om omställningsstödet på Skatteverket.
 

Vi kan hjälpa dig med omställningsstödet

Du som är Fortnox-kund kan nu få förberedande hjälp om du ska ansöka om omställningsstöd. Baserat på den data vi har om ditt företag i Fortnox, kan vi se om du sannolikt har möjlighet att söka stödet samt vilket belopp du kan ansöka om. Antagandet om att du kan ha rätt till stöd bygger på att din bokföring är uppdaterad i Fortnox, och utgör ingen garanti för att du är berättigad till omställningsstöd. Därför är det viktigt att du stämmer av så att din bokföring är uppdaterad för den aktuella perioden.

Läs mer om automatiserad hjälp för att söka omställningsstöd.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...