431
2019-04-05T14:13:23+02:00 2016-01-07T15:16:47+02:00 Företagande Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2016 sv

Dags för årsredovisning

Bild som illustrerar blogginlägg

Företagande | 7 januari, 2016

När räkenskapsåret är slut ska den löpande bokföringen avslutas och sammanställas i ett bokslut. Beroende på vilken typ av företag du driver, samt företagets storlek, ska du upprätta ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. 

Företagstyper som ska upprätta årsredovisning

 

Aktiebolag:

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Vad för uppgifter som krävs beror på om ditt företag räknas som ett stort eller litet bolag. För att räknas som ett stort bolag ska minst två av dessa tre kriterier uppfyllas:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

 

Handelsbolag och kommanditbolag:

Ett handels- eller kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som ägare, ska avsluta redovisningen med en årsredovisning.

 

Ekonomisk förening:

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

 

Enskild näringsverksamhet:

Om omsättningen inte överstiger 3 miljoner får du upprätta ett förenklat årsbokslut.

 

En årsredovisning ska upprättas senast 7 månader från räkenskapsårets slut, och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse. En årsredovisning ska även innehålla tilläggsupplysningar som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen, till exempel information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Den ska skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Vill du veta mer detaljer om vad som gäller för årsredovisning för just ditt företag, kika i Bolagsverkets årsredovisningsguide.

 

Årsredovisning i Fortnox program

Fortnox har intregrationer med ett antal olika program som automatiskt för över all relevant information och hjälper dig att smidigt skapa företagets årsredovisning.

Se aktuella integrationer här

 

Följ oss för fler nyheter och tips
Är du intresserad av Fortnox?
Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

Företagande | 11 mar, 2019

9 tips som kan få småföretag att växa

Känns det som att du står och stampar på ett och samma ställe med ditt företag? Är det kanske dags a...

Företagande | 19 mar, 2019

Glassigt sommarjobb ledigt? Tänk på det här!

Behöver du anställa sommarjobbare i sommar? I så fall finns det en hel del du bör tänka på. Om det ä...

Företagande |

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år. 2020 kommer avgi...