Företagstyper som ska upprätta årsredovisning

 

Aktiebolag:

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Vad för uppgifter som krävs beror på om ditt företag räknas som ett stort eller litet bolag. För att räknas som ett stort bolag ska minst två av dessa tre kriterier uppfyllas:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

 

Handelsbolag och kommanditbolag:

Ett handels- eller kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som ägare, ska avsluta redovisningen med en årsredovisning.

 

Ekonomisk förening:

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

 

Enskild näringsverksamhet:

Om omsättningen inte överstiger 3 miljoner får du upprätta ett förenklat årsbokslut.

 

En årsredovisning ska upprättas senast 7 månader från räkenskapsårets slut, och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse. En årsredovisning ska även innehålla tilläggsupplysningar som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen, till exempel information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Den ska skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Vill du veta mer detaljer om vad som gäller för årsredovisning för just ditt företag, kika i Bolagsverkets årsredovisningsguide.

 

Årsredovisning i Fortnox program

Fortnox har intregrationer med ett antal olika program som automatiskt för över all relevant information och hjälper dig att smidigt skapa företagets årsredovisning.

Se aktuella integrationer här

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Relaterade artiklar

Så gör ditt företag bokslut

Allt du behöver veta om momsdeklaration

Tänk på det här när du väljer bokföringsprogram (checklista)

Så fixar du årsredovisningen enklast