Dags för årsredovisning

När räkenskapsåret är slut ska den löpande bokföringen avslutas och sammanställas i ett bokslut. Beroende på vilken typ av företag du driver, samt företagets storlek, ska du upprätta ett årsbokslut eller en mer omfattande årsredovisning. 

Företagstyper som ska upprätta årsredovisning

 

Aktiebolag:

Aktiebolag ska alltid upprätta en årsredovisning och skicka in till Bolagsverket. Vad för uppgifter som krävs beror på om ditt företag räknas som ett stort eller litet bolag. För att räknas som ett stort bolag ska minst två av dessa tre kriterier uppfyllas:

  • Medelantalet anställda har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50.
  • Balansomslutningen har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor.
  • Nettoomsättningen i företaget har för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

 

Handelsbolag och kommanditbolag:

Ett handels- eller kommanditbolag med en eller flera juridiska personer som ägare, ska avsluta redovisningen med en årsredovisning.

 

Ekonomisk förening:

En ekonomisk förening ska alltid upprätta årsredovisning och ha revisor.

 

Enskild näringsverksamhet:

Om omsättningen inte överstiger 3 miljoner får du upprätta ett förenklat årsbokslut.

 

En årsredovisning ska upprättas senast 7 månader från räkenskapsårets slut, och ska enligt Årsredovisningslagen (ÅRL) innehålla balansräkning, resultaträkning och en förvaltningsberättelse. En årsredovisning ska även innehålla tilläggsupplysningar som kompletterar informationen i balans- och resultaträkningen, till exempel information om vilka redovisningsprinciper som har använts och hur företaget har värderat sina tillgångar och skulder. Den ska skickas in till Bolagsverket som sedan offentliggör den.

Vill du veta mer detaljer om vad som gäller för årsredovisning för just ditt företag, kika i Bolagsverkets årsredovisningsguide.

 

Årsredovisning i Fortnox program

Fortnox har intregrationer med ett antal olika program som automatiskt för över all relevant information och hjälper dig att smidigt skapa företagets årsredovisning.

Se aktuella integrationer här.  

 

Följ oss för fler nyheter och tips

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB