Steve Pipe föreläser och sträcker ut båda armarna åt sidan.