06 Mar, 2013

Blir det några pensioner i framtiden?

Fakta

Den 1 april 2013 presenteras resultatet av enmansutredningen ”Översyn av pensionsrelaterade åldersgränser och möjligheter för ett längre arbetsliv”, dir. 2011:34, som genomförs av regeringens utredare Ingemar Eriksson.

 

Redan har en del fakta läckt ut. Förslaget som kommer innebär höjd pensionsålder från 67 till 69 år samt att man kan ta ut statlig ålderspension först vid 63 års ålder istället för 61 idag.

 

Utredningen kommer även att föreslå att gränsen för privat pension som idag kan tas ut från och med 55 år höjs, men det är ännu inte känt vilken ålder som kommer att föreslås.

 

Samtidigt som resultat från denna utredning läcker ut kommer Pensionsmyndigheten med en prognos som pekar på en sänkning av pensionerna för 2014 med 2,2 procent. Denna sänkning kommer sig av att inbetalda pensionsavgifter inte räcker till att betala de pensioner som enligt lag ska utbetalas.

Vi har hört äldreminister Maria Larsson tala om en kommande pensionsålder på 72-73 år och Fredrik Reinfeldt tala om 75 år. Förslaget ovan är bara första steget till en väsentligt höjd pensionsålder. Häromdagen fördes också samtal i nyheterna om att i framtiden koppla pensionsåldern till den genomsnittliga livslängden, som hela tiden ökar. Kan vi i framtiden se en pensionsålder på 80 år? Helt otänkbart är det inte om man läser tidens tecken.

 

Nivån på pensionerna kommer i framtiden att minska då det helt enkelt inte finns pengar i statskassan för de pensioner som är lagstadgade. Allt annat är önsketänkande. Frågan är om det kommer att finas några tilläggspensioner alls eller bara en grundpension och resten är eget sparande alternativt arbetande långt upp i åren. ATP-omröstningen den 13 oktober 1957 framstår som allt mer absurd ju längre tiden går.

 

Vi är inte i Greklands läge ännu. Långt därifrån, men för att undvika det scenariot behöver såväl politiker som medborgare tänka i helt andra banor än idag vad avser pensionerna!

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB