Avdrag för fackavgift slopas

Den 13 mars 2019 godkände riksdagen regeringens ­förslag om att ­avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift. Beslutet började gälla från och med den 1 april i år. Fackföreningarnas kontrolluppgifter för 2019 ska bara innehålla uppgift om medlemsavgifter som har betalats januari – mars 2019.

 

Vårbudgeten klubbad

I mitten av april överlämnade regeringen vårbudgeten till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktningen för politiken under kommande år. Budgeten är ett omfattande dokument som bygger på sakpolitiska överenskommelser mellan fyra partier. På regeringens hemsida finns en film där finansminister Magdalena Andersson på fem minuter redogör för innehållet i budgeten. Flera delar i budgeten berör företag och företagande. Se filmen här.

 

Förslag om förlängt anställningsskydd

Regeringen föreslår nu att lagen om anställningsskydd ändras så att rätten att kvarstå i anställning höjs till 69 år. Inte förrän den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp den anställde av åldersskäl. Även åldern för uppsägningstid och företrädesrätt föreslås höjas till 69 år. Förslaget är en del av pensionsuppgörelsen som slöts mellan Alliansen och regeringspartierna 2017. Förändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar med början den 1 januari 2020 och vara fullt genomförda 1 januari 2023.

 

Skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs från och med 1 juli i år. Dessutom föreslås att ansöknings- och årsavgiften tas bort för organisationer som ansöker om eller godkänns som gåvomottagare.

 

Skogen kartläggs för ökad lönsamhet

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att laserskanna all svensk skog och att göra resultaten kostnadsfritt tillgängliga för alla. Det innebär att svenska skogsägare kommer att få fri tillgång till data som underlättar planering, förbättrar lönsamhet och ökar möjligheterna till ett mer miljömässigt skogsbruk. Med hjälp av skanningen kan skogsägaren bland annat se volymer, markfuktighet, trädhöjder, medeldiametrar med mera. Resultaten ska publiceras på Skogsstyrelsens webbplats Mina sidor, med början efter sommaren.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...