284
2019-06-17T13:46:05+02:00 2019-06-17T13:46:05+02:00 Företagande Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2019 sv

Branschnyheter viktiga för dig som företagare

Bild som illustrerar blogginlägg

Företagande | 17 juni, 2019

Vi delar med oss av fem nyheter som kan vara viktiga att hålla koll på som företagare. Kanske berörs just ditt företag? Bland annat berättar vi om att avdrag för fackavgift tas bort, och att skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs.

Avdrag för fackavgift slopas

Den 13 mars 2019 godkände riksdagen regeringens ­förslag om att ­avskaffa skattereduktionen för fackföreningsavgift. Beslutet började gälla från och med den 1 april i år. Fackföreningarnas kontrolluppgifter för 2019 ska bara innehålla uppgift om medlemsavgifter som har betalats januari – mars 2019.

 

Vårbudgeten klubbad

I mitten av april överlämnade regeringen vårbudgeten till riksdagen. I vårpropositionen redovisar regeringen sin bedömning av det ekonomiska läget och inriktningen för politiken under kommande år. Budgeten är ett omfattande dokument som bygger på sakpolitiska överenskommelser mellan fyra partier. På regeringens hemsida finns en film där finansminister Magdalena Andersson på fem minuter redogör för innehållet i budgeten. Flera delar i budgeten berör företag och företagande. Se filmen här.

 

Förslag om förlängt anställningsskydd

Regeringen föreslår nu att lagen om anställningsskydd ändras så att rätten att kvarstå i anställning höjs till 69 år. Inte förrän den åldern har uppnåtts ska arbetsgivaren kunna säga upp den anställde av åldersskäl. Även åldern för uppsägningstid och företrädesrätt föreslås höjas till 69 år. Förslaget är en del av pensionsuppgörelsen som slöts mellan Alliansen och regeringspartierna 2017. Förändringarna föreslås träda i kraft i två omgångar med början den 1 januari 2020 och vara fullt genomförda 1 januari 2023.

 

Skattereduktion för gåvor

Skattereduktionen för gåvor till ideell verksamhet återinförs från och med 1 juli i år. Dessutom föreslås att ansöknings- och årsavgiften tas bort för organisationer som ansöker om eller godkänns som gåvomottagare.

 

Skogen kartläggs för ökad lönsamhet

Skogsstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att laserskanna all svensk skog och att göra resultaten kostnadsfritt tillgängliga för alla. Det innebär att svenska skogsägare kommer att få fri tillgång till data som underlättar planering, förbättrar lönsamhet och ökar möjligheterna till ett mer miljömässigt skogsbruk. Med hjälp av skanningen kan skogsägaren bland annat se volymer, markfuktighet, trädhöjder, medeldiametrar med mera. Resultaten ska publiceras på Skogsstyrelsens webbplats Mina sidor, med början efter sommaren.

Följ oss för fler nyheter och tips
Är du intresserad av Fortnox?
Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

Företagande | 11 mar, 2019

9 tips som kan få småföretag att växa

Känns det som att du står och stampar på ett och samma ställe med ditt företag? Är det kanske dags a...

Företagande | 19 mar, 2019

Glassigt sommarjobb ledigt? Tänk på det här!

Behöver du anställa sommarjobbare i sommar? I så fall finns det en hel del du bör tänka på. Om det ä...

Företagande |

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år. 2020 kommer avgi...