Skattedeklaration – vad, när och hur?

Skattedeklaration är den deklaration av moms och arbetsgivaravgifter som företagare lämnar till Skatteverket. Tänk på att det kan vara olika datum för olika företagare – bolagsform, omsättning, räkenskapsår och hur ofta företaget ska deklarera moms är saker som påverkar. De datum vi lyfter fram i vår guide gäller för enskild firma samt aktiebolag och handelsbolag, med december som räkenskapsårets sista månad. I guiden hittar du datum för när till exempel momsdeklaration och arbetsgivardeklaration ska vara inne, och när avdragen skatt och arbetsgivaravgifter ska betalas in.
 
Vi uppdaterar och faktakollar våra datum regelbundet under året, i de fall Skatteverket ändrar datum. Det kan dock vara bra att dubbelkolla ett visst datum mot Skatteverkets kalender om du är osäker.
 
Viktiga datum för enskild firma
Du som har enskild firma har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.

Viktiga datum för aktiebolag och handelsbolag
Även du som har aktiebolag eller handelsbolag har olika datum att förhålla dig till på beroende på omsättning och om du deklarerar moms årsvis, kvartalsvis eller månadsvis. Välj den tabell som stämmer in på ditt företag för att få de datum du behöver hålla koll på.

 

Enskild firma

Momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning (ingen EU-handel) 12
Momsinbetalning för företag utan EU-handel och med anstånd 27
Momsdeklaration och -inbetalning (EU-handel) 28
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grön teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 1 inne 2
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning (underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr) 14 3
Underskott av slutlig skatt inne 14 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15 15 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (ca 30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning 14 12 17 14
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grön teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 1 inne 2
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning (underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr) 14 3
Underskott av slutlig skatt inne 14 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15 15 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grön teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 1 inne 2
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning (underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr) 14 3
Underskott av slutlig skatt inne 14 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15 15 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Aktiebolag (AB) och handelsbolag (HB)

Momsdeklaration månadsvis, omsättning 0–40 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grön teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) 1
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning inne (över 30 000 kr) 14
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) 3
Underskott av slutlig skatt inne 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Momsdeklaration månadsvis, omsättning 40+ mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 26 28 28 27 27 27 26 26 26 26 28 27
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning 26 28 28 26 27 27 26 26 26 26 28 27
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grönt teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) 1
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning inne (över 30 000 kr) 14
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) 3
Underskott av slutlig skatt inne 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Momsdeklaration kvartalsvis, omsättning 0–40 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -betalning 14 12 17 14
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grönt teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) 1
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning inne (över 30 000 kr) 14
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) 3
Underskott av slutlig skatt inne 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Momsdeklaration årsvis, omsättning 0–1 mkr

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec
Arbetsgivardeklaration 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Arbetsgivaravgift och avdragen skatt på Skatteverkets konto 17 14 14 12 12 13 12 17 12 12 14 12
Periodisk sammanställning för EU-moms (blankett) 20 21 21 20 20 20 20 22 20 20 21 20
Periodisk sammanställning för EU-moms (e-tjänst) 25 25 25 25 25 27 25 25 26 25 25 27
Momsdeklaration och -inbetalning (blankett) 12
Momsdeklaration och -inbetalning (e-tjänst) 17
Momsdeklaration och -inbetalning (EU-handel) 28
OSS-deklaration och -inbetalning (One Stop Shop) 31 30 31 31
IOSS-deklaration och -inbetalning (Import One Stop Shop) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31
Ansökan om utbetalning av rot- och rutavdrag och grön teknik 31
Kontrolluppgifter 31
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (papper) 1
Inkomstdeklaration 2 (AB) inne (e-tjänst) 1
Inkomstdeklaration 4 (HB) inne (e-tjänst) 1
Preliminär inkomstdeklaration för föregående beskattningsår 30
Extra skatteinbetalning inne (över 30 000 kr) 14
Extra skatteinbetalning inne (under 30 000 kr) 3
Underskott av slutlig skatt inne 14
Besked om beslutade skatteuppgifter 15
Fastighetsdeklaration inne 7 1
Beslut om fastighetstaxering (30 juni om du inte har en digital brevlåda) 15

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Fortnox Företagsguide

Vill du lära dig mer om företagande?

Att vara egenföretagare ska vara enkelt. I Fortnox Företagsguide hjälper vi dig med allt som har med företagande att göra – allt från att starta och driva, till mer detaljerad information om bokföring, lön samt skatter och moms.

Fortnox_foretagsguide-e1624868044966.png
3.8333333333333 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Nya lagar och regler 2021

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!...

Belopp och procentsatser för 2022

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)