150
2018-04-10T11:16:10+02:00 2018-04-10T11:12:17+02:00 Driva företag Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2018 sv

Detta är nyheterna i REKO 2018

Bild som illustrerar blogginlägg

Driva företag | 10 april, 2018

I slutet av februari lanserade FAR den uppdaterade versionen av Reko 2018. Förutom att den innehåller en rad viktiga nyheter är den också mer anpassad till branschens mer digitaliserade arbetsmiljö. Camilla Carlsson har varit med och tagit fram Reko 2018. Hon poängterar att en viktig del i arbetet har varit att auktoriserade redovisnings- och lönekonsulter ska känna sig trygga i Reko, oavsett vilka tjänster man erbjuder sina kunder.

– Vi började arbetet under hösten 2017 och har lyssnat in synpunkter från branschen och även såklart tagit med egna reflektioner kring de omtag vi kände var aktuella, säger Camilla.
En genomgående förändring är att detaljgraden har minskat till förmån för ökat utrymme för redovisningsföretagets egna rutiner. Detta som en anpassning till en mer digitaliserad miljö.
– Jag tycker att vi fått fram en mer relevant och tydlig struktur i den här versionen. Dagens sätt att arbeta har förändrats sedan förra utgåvan och vi har anpassat oss mer efter hur dagens verklighet ser ut. Digitaliseringen har gått snabbt och det tycker jag att vi har fångat upp. Målsättningen har varit, berättar Camilla, att redovisnings- och lönekonsulten ska förstå vikten av att ”reagera, agera, kommunicera och dokumentera”. Följer man dessa ledord kommer man känna sig trygg, helt enkelt.

 

Relevant även för auktoriserade lönekonsulter

Förutom branschens lönetjänster innehåller Reko 2018* en rad andra nyheter. Bland annat har den röda tråden mellan ska-krav, kapitel och olika Reko blivit tydligare.
– Detta är ännu ett exempel där Reko fått en tydligare struktur. Det är enklare att följa rekommendationerna med den här mer uppenbara kopplingen i 2018-versionen. Dessutom har nya Reko anpassas så att den är lika relevant för auktoriserade lönekonsulter som för auktoriserade redovisningskonsulter, som nu omfattar redovisning, lön samt övriga näraliggande tjänster.

 

Auktoriserad FAR-konsult

För att på bästa sätt kunna hantera väsentliga händelser och göra en professionell bedömning är det viktigt att redovisnings- och lönekonsulten är insatt i såväl tillämpliga lagar och regler som uppdragsgivarens verksamhet. När redovisnings- eller lönekonsulten befarar eller kan konstatera att en väsentlig händelse har ägt rum är konsulten skyldig att agera. Därför har avsnittet Rapportering vid väsentliga händelser förtydligats i nya Reko. En annan förändring är att Bokslutsrapporten tagits bort från Reko 2018 och ersatts med Rapport från auktoriserad FAR-konsult.

– Rapport från auktoriserad FAR-konsult är bättre anpassad till det specifika uppdraget än den tidigare Bokslutsrapporten och kan lämnas som ett resultat av att en auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult har haft i uppdrag att biträda en uppdragsgivare med redovisnings- eller lönetjänster förklarar Camilla.

Avsnittet för insourcing har också utvecklats och anpassats även för lönetjänster.
– Den här typen av tjänster efterfrågas allt oftare på marknaden och därför har avsnittet moderniserats och utvecklats, säger Camilla.
Insourcinguppdrag innebär att redovisnings- eller lönekonsulten arbetar hos uppdragsgivaren som en del av uppdragsgivarens löne- eller ekonomifunktion. Det innebär att de rutiner, kontroller och kvalitetssäkring som krävs för uppdraget måste byggas in i uppdragsgivarens processer.


Camilla Carlsson, FAR

 

*Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster.
Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och har sedan dess blivit en erkänd kvalitetsstandard och är därigenom normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster.
Följ oss för fler nyheter och tips
Är du intresserad av Fortnox?
Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

Driva företag | 11 mar, 2019

9 tips som kan få småföretag att växa

Känns det som att du står och stampar på ett och samma ställe med ditt företag? Är det kanske dags a...

Driva företag | 19 mar, 2019

Glassigt sommarjobb ledigt? Tänk på det här!

Behöver du anställa sommarjobbare i sommar? I så fall finns det en hel del du bör tänka på. Om det ä...

Driva företag |

Sänkt arbetsgivaravgift för unga

Från och med 1 augusti 2019 sänks arbetsgivaravgiften för ungdomar under 18 år. 2020 kommer avgi...