– Vi började arbetet under hösten 2017 och har lyssnat in synpunkter från branschen och även såklart tagit med egna reflektioner kring de omtag vi kände var aktuella, säger Camilla.
En genomgående förändring är att detaljgraden har minskat till förmån för ökat utrymme för redovisningsföretagets egna rutiner. Detta som en anpassning till en mer digitaliserad miljö.
– Jag tycker att vi fått fram en mer relevant och tydlig struktur i den här versionen. Dagens sätt att arbeta har förändrats sedan förra utgåvan och vi har anpassat oss mer efter hur dagens verklighet ser ut. Digitaliseringen har gått snabbt och det tycker jag att vi har fångat upp. Målsättningen har varit, berättar Camilla, att redovisnings- och lönekonsulten ska förstå vikten av att ”reagera, agera, kommunicera och dokumentera”. Följer man dessa ledord kommer man känna sig trygg, helt enkelt.

 

Relevant även för auktoriserade lönekonsulter

Förutom branschens lönetjänster innehåller Reko 2018* en rad andra nyheter. Bland annat har den röda tråden mellan ska-krav, kapitel och olika Reko blivit tydligare.
– Detta är ännu ett exempel där Reko fått en tydligare struktur. Det är enklare att följa rekommendationerna med den här mer uppenbara kopplingen i 2018-versionen. Dessutom har nya Reko anpassas så att den är lika relevant för auktoriserade lönekonsulter som för auktoriserade redovisningskonsulter, som nu omfattar redovisning, lön samt övriga näraliggande tjänster.

 

Auktoriserad FAR-konsult

För att på bästa sätt kunna hantera väsentliga händelser och göra en professionell bedömning är det viktigt att redovisnings- och lönekonsulten är insatt i såväl tillämpliga lagar och regler som uppdragsgivarens verksamhet. När redovisnings- eller lönekonsulten befarar eller kan konstatera att en väsentlig händelse har ägt rum är konsulten skyldig att agera. Därför har avsnittet Rapportering vid väsentliga händelser förtydligats i nya Reko. En annan förändring är att Bokslutsrapporten tagits bort från Reko 2018 och ersatts med Rapport från auktoriserad FAR-konsult.

– Rapport från auktoriserad FAR-konsult är bättre anpassad till det specifika uppdraget än den tidigare Bokslutsrapporten och kan lämnas som ett resultat av att en auktoriserad redovisnings- eller lönekonsult har haft i uppdrag att biträda en uppdragsgivare med redovisnings- eller lönetjänster förklarar Camilla.

Avsnittet för insourcing har också utvecklats och anpassats även för lönetjänster.
– Den här typen av tjänster efterfrågas allt oftare på marknaden och därför har avsnittet moderniserats och utvecklats, säger Camilla.
Insourcinguppdrag innebär att redovisnings- eller lönekonsulten arbetar hos uppdragsgivaren som en del av uppdragsgivarens löne- eller ekonomifunktion. Det innebär att de rutiner, kontroller och kvalitetssäkring som krävs för uppdraget måste byggas in i uppdragsgivarens processer.

Camilla_Carlsson.png
Camilla Carlsson, FAR

 
*Svensk standard för redovisnings- och lönetjänster, Reko, utges av FAR. Genom Reko svarar FAR för utveckling av god sed vid utförande av såväl redovisnings- som lönetjänster.
Den första Reko-standarden gavs ut 2008 och har sedan dess blivit en erkänd kvalitetsstandard och är därigenom normgivande för god sed vid utförande av redovisningstjänster.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Fortnox + Agoy = komplett erbjudande till Sveriges...

Integrationer frigör redovisningsbyråns tid

Så jobbar du rätt i Digital byrå (guide)

“Jag jobbar inte med siffror längre. Jag jobbar me...

Coronapandemins påverkan på branschen

Våga vara säljande!