– Den nya modellen införs för att systemet ska bli mer rättvist. Att det blir en gemensam hantering gagnar alla och framförallt de som tidigare fått väldigt olika löneavdrag beroende på vilken arbetsdag man blir sjuk. En vanligt förekommande fråga har varit hur lång en karensdag ska vara, nu är det tydligt att det alltid är ett karensavdrag. Karensavdraget går att likna med en självrisk som först ska behandlas innan sjuklön betalas ut. Sedan finns det många kollektivavtal, en del omfattar hanteringen och behöver uppdateras. Lag om sjuklön är en skyddslag så den anställde kan inte få sämre förutsättningar än vad som står i den säger Zennie Sjölund.

 

Vad är viktigt för branschen att tänka på inför att de nya reglerna införs den 1 januari?

– Det gäller att informera om förändringar och även säkerställa att förut- sättningarna för det företag som man gör lön åt är klara och tydliga. Vilka regler gäller idag och vad blir skillnaden från 1 januari 2019. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att de anställda får rätt lön. Att stämma av med sin eventuella arbetsgivarorganisation och sin lönesystemleverantör är ett första steg. Sedan behöver den anställda informeras och ofta blir information intressant först när det är något som påverkar direkt. Så frågorna kommer säkerligen när någon väl blir sjuk, men att proaktiv jobba med information är ändå viktigt. På verksamt.se kommer arbetsgivare kunna få svar på en hel del frågor och Försäkringskassan kommer att uppmärksamma allmänheten om förändringen, och då kan det också generera frågor.

 

Hur arbetar er lönegrupp kring denna fråga?

– Srf konsulterna är väldigt stolta över vår samverkan med lönesystemleverantörerna i Srf Lönsam där de allra flesta av Sveriges lönesystemleverantörer finns representerade, bland andra Fortnox. Det är respektingivande med den vilja till att förbättra förutsättningar för lönebranschen som finns i gruppen, konkurrensen till trots. Givetvis är karensavdraget något som Srf Lönsam har tagit sig an eftersom det påverkar systemen. Srf Lönsam har tillsammans med Srf Lönegrupp (expertgrupp) under hösten arbetat fram en gemensam tolkning av hur karensavdraget ska hanteras, sedan kan de tekniska lösningarna givetvis se olika ut beroende på system. Den han- teringen kommer vi att publicera efter vårt nästa möte i Srf Lönsam i början på december.

Läs mer om det nya karensavdraget här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Tips inför det nya löneåret 2022

Allt du behöver veta om semester och semesterplane...

Vad kostar en anställd – och vad påverkar kostnade...

Så berörs ditt företag av AGI

Arbetsgivaravgiften för unga har sänkts