Färre bedrägerier med EU:s nya momsreform

Bild som illustrerar blogginlägg

  12 apr, 2019

År 2022 är det tänkt att EU:s nya momsreform ska börja gälla. Anledningen till de nya reglerna är att medlemsstaterna i EU beräknas förlora cirka 50 miljarder euro varje år, till följd av momsbedrägeri vid EU-handel. Fram till 2022 ska EU-länderna utföra “quick fixes" för att minska dessa bedrägerier, och för att förenkla för företag vid EU-handel.

Minskade kostnader vid EU-handel

EU-kommissionen har presenterat ett förslag för en ny momsreform som är tänkt att börja gälla år 2022. Det nya momssystemet ska förnyas, förbättras och moderniseras. Syftet är att skapa ett system som underlättar för EU:s medlemsstater och företag som bedriver EU-handel. Men även att minska momsbedrägerier. De företag som bedriver EU-handel har ofta förhöjda kostnader för att se till att momshanteringen är korrekt. Dessa kostnader förväntas minska med den enklare momshanteringen.

Förslaget om det nya momssytemet har lämnats över till ministerrådet för ett beslut, och till EU-parlamentet för samråd. För att förslaget ska träda i kraft måste samtliga länder vara överens, vilket kan göra att EU:s beslut kan dröja.

 

Bedrägerier orsakar problem

Bakrunden till det nya förslaget är att medlemsstaterna beräknas förlora cirka 50 miljarder euro varje år, till följd av momsbedrägerier vid EU-handel. Bedrägerierna brukar uppstå genom att ett företag köper en vara från ett annat EU-land utan moms. Sedan säljer företaget vidare varan med moms i sitt land, vilket betyder att det företaget får momsintäkter från köparen. Efter det tar företaget intäkterna från vidareförsäljningen, utan att betala in moms till staten. “Missing trader” som denna typ av bedrägeri kallas, förväntas minska med 80 procent med den nya momsreformen.

Försäljningen ska momsbeläggas precis som vid en nationell försäljning. Säljaren kommer då använda den momssats som tillämpas i köparens hemland. Momsen kommer sedan föras över till mottagarlandets skattemyndighet. Just nu betalas momsen vid ankomst i mottagarlandet. Detta har gjort att varor färdats mellan företag i olika EU-länder utan att moms betalats.

 

Fyra ”quick fixes” fram till 2022

Kommissionen har även lagt fram fyra “quick fixes”. Detta ska förbättra det nuvarande momssytemet fram till att reformen godkänts och börjat gälla. “Quick fixes” innebär kortfattat förenklade regler gällande bevisning för att varor flyttats från ett EU-land till ett annat. Det gäller även förenklade regler vid försäljning där varor lagrats i köparens land innan de levereras till personen. Men även förenklade regler vid kedjetransaktioner, där varor flyttats direkt från ursprungliga säljaren till slutkunden. Från och med 1 januari 2020 börjar arbetet i Sverige med “quick fixes”.

Följ oss för fler nyheter och tips

Läs vidare

9 tips som kan få småföretag att växa

Känns det som att du står och stampar på ett och samma ställe med ditt företag? Är det kanske dags att växa? Då måste du trampa upp nya vägar som kan leda dig dit du vill. Se till ...

 11 mar, 2019
Starta företag som nyanländ eller asylsökande

Är du asylsökande eller nyanländ med uppehållstillstånd? Funderar du på att starta eget företag? Precis som en svensk medborgare har du rätt starta företag i Sverige. Vi har samlat...

 08 mar, 2019
Glassigt sommarjobb ledigt? Tänk på det här!

Behöver du anställa sommarjobbare i sommar? I så fall finns det en hel del du bör tänka på. Om det är en ungdom du ska anställa är det viktigt att du har koll på vilka särskilda re...

 19 mar, 2019

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB