Minskade kostnader vid EU-handel

EU-kommissionen har presenterat ett förslag för en ny momsreform som är tänkt att börja gälla år 2022. Det nya momssystemet ska förnyas, förbättras och moderniseras. Syftet är att skapa ett system som underlättar för EU:s medlemsstater och företag som bedriver EU-handel. Men även att minska momsbedrägerier. De företag som bedriver EU-handel har ofta förhöjda kostnader för att se till att momshanteringen är korrekt. Dessa kostnader förväntas minska med den enklare momshanteringen.

Förslaget om det nya momssytemet har lämnats över till ministerrådet för ett beslut, och till EU-parlamentet för samråd. För att förslaget ska träda i kraft måste samtliga länder vara överens, vilket kan göra att EU:s beslut kan dröja.

 

Bedrägerier orsakar problem

Bakrunden till det nya förslaget är att medlemsstaterna beräknas förlora cirka 50 miljarder euro varje år, till följd av momsbedrägerier vid EU-handel. Bedrägerierna brukar uppstå genom att ett företag köper en vara från ett annat EU-land utan moms. Sedan säljer företaget vidare varan med moms i sitt land, vilket betyder att det företaget får momsintäkter från köparen. Efter det tar företaget intäkterna från vidareförsäljningen, utan att betala in moms till staten. “Missing trader” som denna typ av bedrägeri kallas, förväntas minska med 80 procent med den nya momsreformen.

Försäljningen ska momsbeläggas precis som vid en nationell försäljning. Säljaren kommer då använda den momssats som tillämpas i köparens hemland. Momsen kommer sedan föras över till mottagarlandets skattemyndighet. Just nu betalas momsen vid ankomst i mottagarlandet. Detta har gjort att varor färdats mellan företag i olika EU-länder utan att moms betalats.

 

Fyra ”quick fixes” fram till 2022

Kommissionen har även lagt fram fyra “quick fixes”. Detta ska förbättra det nuvarande momssytemet fram till att reformen godkänts och börjat gälla. “Quick fixes” innebär kortfattat förenklade regler gällande bevisning för att varor flyttats från ett EU-land till ett annat. Det gäller även förenklade regler vid försäljning där varor lagrats i köparens land innan de levereras till personen. Men även förenklade regler vid kedjetransaktioner, där varor flyttats direkt från ursprungliga säljaren till slutkunden. Från och med 1 januari 2020 börjar arbetet i Sverige med “quick fixes”.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Fyra förslag för företagare ur budgetpropositionen...

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...

Guide för traktamente 2021 – det här gäller