16 Apr, 2013

Förändrade utdelningsregler för AB

I regeringens vårbudget (15:e april) föreslås nya regler för utdelning i aktiebolag, de så kallade 3:12-reglerna. Det har visat sig att systemet med lågbeskattad utdelning till småföretagare har utnyttjats av de större företagen med flera mindre delägare. Därför vill regeringen nu införa ett system där som ställer högre krav på ägarnas egna löner i bolag med större lönesummor samtidigt som de mindre företagarna ser ut att få ännu bättre villkor än idag.

 

  • Personer som äger en liten andel i ett stort företag med stora lönesummor föreslås inte längre kunna nyttja lågbeskattad utdelning.
  • Ägaren till ett mindre med stora lönesummor kommer i framtiden att behöva ta ut en högre lön än idag för att kunna utnyttja utdelning till låg beskattning.
  • För företag med löner upp till 3,4 miljoner kr föreslås systemet bli mer förmånligt då de kommer kunna ta ut dubbla utdelningen till låg beskattning.

Peter & Petter tycker

Den stora fördelen med utdelning enligt gällande regelverk är att skatten på utdelning blir 20 procent istället för 57 procent vilket är fallet om företagets överskott istället tas ut som lön. På grund av denna stora differens har konstruktioner skapats för att kunna ta utdelning istället för lön bland ägare/partners till större företag.

Sammantaget så kommer det stora flertalet företagare att få bättre villkor och ett fåtal delägare får sämre villkor. Effekten av förändringen bedömer vi kommer bli liten sett till skatteuttaget bland landets företagare, troligtvis hoppas regeringen att effekten av förslaget skapar positiv politisk opinion.

Vi ska inte glömma bort att 3:12-reglerna i grund och botten är till för att en flitig företagare ska premieras, för att de sysselsätter personal, genom en lägre privat beskattning på bolagets överskott. De föreslagna förändringarna rimmar väl med detta syfte.

Är det klokt att ta utdelning eller lön, se tidigare inlägg, Lön eller utdelning i ditt AB

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB