Pris- och abonnemangsfrågor

Vad kommer det kosta?
Bokslut & Skatt kommer kosta 349 kr / konsult och månad. I den ingår avstämning, rapportering, bokslut och skatt. Då kan du använda dem på hur många kunder/företag du vill. K2 årsredovisning kostar 200 kr/st och K3 årsredovisning kostar 300 kr/st. Man kan även köpa Avstämning & rapportering som är en del paketering med dessa två funktioner för 139 kr / konsult och månad.

Årsredovisning tar ni 200 kr för men ingår då deklaration i detta?
Skatt ingår i Bokslut & Skatt så den ingår i de 349 kr / konsult och månad.

Om jag har 10 bolag, är det en avgift totalt eller för varje bolag?
Kostnaden för själva programmet är per konsult och månad, sedan är det en styckkostnad per årsredovisning.

Priset är det 349:- månad och konsult för alla tjänster, eller får man betala 139:- /månad för avstämningar också?
Den ingår i Bokslut & Skatt men finns möjlighet att köpa om någon bara jobbar med dessa delarna. Man behöver aldrig ha båda.

I de 349 kr per konsult och månad, ingår det avstämning och rapportering då också eller är det för bokslut och skatt bara?
I licensen för 349 kr ingår alla delar

Om man bara använder skatteprogrammet, vad kostar det per deklaration?
Det är ingen styckkostnad per deklaration utan då betalar man 349 kr för produkten som helhet per konsult och månad

Kommer jag åt och ser både K3 och K2 mallar om jag betalar 349kr/konsult, sedan sker debiteringen när jag skickar in årsredovisningen ?
Du kommer kunna se mallar enligt båda regelverken och betalar inte förrän årsredovisningen är klar.

Är det byrå eller kund som betalar för tjänsten?
Det är byrån som betalar för tjänsten

Om jag har en licens för byrå kan jag använda det i företag som jag har annan form av anställning?
Nej, det kan du inte.

Hej. Kan man ha licensen i 5mån för att sedan säga upp den under övriga månader på året?
Samma uppsägning som alla Fortnox produkter, 30 dagar. Att tänka på är att ingen historik sparas om du säger upp produkten.

Kan man prova på både bokslut/skatt kostnadsfritt?
Ja, från och med 1 september till och med sista november

Agoy har ju programmet gratis året ut för konsulter. Så då blir väl ingen extra kostnad förrän 1 jan 2022?
Vi har det kostnadsfritt fram till och med sista november 2021 då har du en koppling till Digital byrå och dina kunder där.

Tack för bra information! Vilken var adressen för att kunna prova bokslut och skatt?
Länken är fortnox.se/bokslut-skatt och då få du möjlighet att vara med när vi börjar rulla ut det någon gång innan 1/9 som är lanseringsdatum.

Vad är uppsägningstiden på bokslut/skatt?
Uppsägningen precis som vanligt 30 dagar innan nästa faktureringsperiod. Det beror på om ni har kvartal- eller årsfaktura.

Måste man ha byråversionen för att kunna köra bokslut & skatt eller om man kan göra det som enskild kund?
Ja, man måste ha digital byrå i dagsläget och inte enskilda kunder till en början.

Jag testar idag Agoy. Ska/kan jag ändå anmäla mig på sidan i Fortnox att jag vill testa eller är det samma sak?
Du kan anmäla dig till Fortnox men från och med 1/9 kommer du få testa gratis ändå från Fortnox Digital byrå. Så det blir ju via Fortnox och du få hela flödet från Digital byrå in i Fortnox version av Agoy.

Behövs någon integration i Fortnox, extra kostnad per månad och kund?
Nej det behövs inte någon ytterligare integration, den ingår.
 

Byte från annat bokslutsprogram

Hur fungerar det om man använder Visma Advisor period och år?
Man behöver skapa upp företaget som en klient i digital byrå och läsa in sie fil för att använda bokslut och skatt.

Har Visma bokslut idag, går det att föra över mallar och gamla bokslut till Agoy?
På sikt så jobbar vi på att att man ska kunna läsa in årsredovisning från andra program

Kommer man kunna importera Capego?
Om man har kunden i Fortnox i dag sätts integrationen upp automatiskt och man få över bokföringsdata och kundinformation till bokslut och skatt. Har man inte kunden i Fortnox behöver man skapa upp företaget som en klient i digital byrå och läsa in sie fil för att använda bokslut och skatt.

Går årsredovisningar från Capego att föra över till denna lösning vid övergång?
På sikt kommer man kunna få över gamla årsredovisningar.

Får man lägga in allt manuellt från tidigare program och företag vid övergång?
Om man har kunden i Fortnox i dag sätts integrationen upp automatiskt och man få över bokföringsdata och kundinformation till bokslut och skatt. Har man inte kunden i Fortnox behöver man skapa upp företaget som en klient i digital byrå och läsa in sie fil för att använda bokslut och skatt.

Går att det att på något sätt läsa in” tidigare år från annat system? I mitt fall Hogia.
Mer information om detta kommer att komma framöver.

Kommer det gå att konvertera från annat bokslutsprogram?
Det kommer mer information om detta framöver, hur man ska göra när man ska byta program.
 

Frågor om bolagsformer

Funkar det med ideella föreningar?
Det kommer att fungera bra med ideella föreningar.

Är systemet anpassa bostadsrättsföreningar?
Inte anpassat men det fungerar.

Kommer det finnas stöd för handelsbolag i skatt?
Ja vi har stöd för HB i skatt.

Hur är det med årsbokslut för enskilda firmor. Kommer det också att finnas med?
Det kommer att finnas från 1/1 2022

Kommer det bli möjligt att deklarera föreningar?
1/9 finns stöd för INK2, INK3, INK4. 1/1-22 kommer stöd för INK1

Bokslut funkar det för alla räkenskapsår och bolagsform?
Vi kan ta alla räkenskapsår och stödjer alla bolagsformer from 1/1-22
 

Frågor om funktioner

Kommer bilder kopplat i Fortnox följa med över till Bokslutsprogrammet?
Bilder kommer med.

Kommer bokslutsverifikationerna över till bokföringen automatiskt?
Ja och vi har en egen serie för bokslutsverifikationer.

Hur arkiverar man? Kan man få ut en årsakt?
Arkivering sker i programmet och man delar bokföring och från Fortnox Skatt och Bokslut går att få ut.

Hur hanteras Förenklat årsbokslut?
Kommer 1/1-2022.

Kan man även göra bokslut för K1 företag?
Bokslut för K1 kommer 1/1 2022

Kommer det finnas koppling mellan Skatteverket och Skatt, tex för enskilda näringsidkare man är deklarationsombud för så att förtryckta uppgifter kan gå in direkt?
Det kommer att komma mer information gällande detta, 1/1-2022 kommer delen för enskilda näringsidkare att släppas.

Kommer årsredovisning finnas i engelsk version?
Inte idag, men på sikt

En av mina klienter ska ta över redovisningen själv (med utbildad personal). Kommer bokslut och skatt vara tillgängligt för andra än redovisningsbyråer?
Bara till byråer i dagsläget

Hur är det med anståndshantering för deklarationer? Klarar programmet det?
Anstånd kommer vi att hantera på sikt.

SRU-inlämning till Skatteverket?
SRU till Skatteverket ingår.

Är anläggningsregistret i Fortnox, är det integrerat med Agoy?
Vi har idag koppling till bokföringen och det kommer smarta funktioner kopplat till Anläggningsregistret.

Går det att skapa en egna mallar för olika kundtyper?
Inte i dag men på sikt

Kan man signera digitalt och skicka till bolagsverket digitalt?
Ja det kommer att komma i höst.

Finns det K3 mallar men förskrivna texter för intäktsredovisning, förskrivna texter i noter osv som det idag finns på tex capego?
Stödjer K3 regelverket. Vissa förskrivna texter finns i dag.

Hur är det med alla dokument som krävs enligt Reko, penningtvätt, kontrollfrågor osv. Finns stöd för det?
Nej, det är inget som finns stöd för i dagsläget men vi tar vidare det som ett önskemål!

Vi som är SRF-anslutna och ska utföra rapport om årsredovisning kommer det finnas stöd för den kvalitetssäkringen?
Ja med hjälp av tjänster i Digital byrå och statusar kan man jobbar med kvalitetssäkring.

Kan man göra avstämning per kvartal eller endast per månad eller år?
Ja, man kan göra det per månad, kvartal och år om man vill.

Vad händer med boksluten om kunden kopplar bort oss som byrå? Kan vi gå in och titta på det vi gjort i efterhand?
Det kommer att ligga kvar även om ni har kopplat bort klienten.

I skattedelen – finns beräkningsmodeller för utdelningsunderlag och gränsbelopp mm?
Ja, vi har utdelningsunderlag och gränsbelopp.

Kommer det finnas beräkningsstöd för VMA och uppskjuten skatt för byggnader?
Det finns inte nu men vi tar vidare alla önskemål!

Är allt skarpt för 2020 års deklarationer och alla typer av sådana?
Ja alla utom INK1 som kommer 1/1-22 för 2021

Finns anpassade checklistor för kvalitetssäkring baserad på bolagstyp och regelverk?
I dagsläget har vi inga checklistor men tar med oss detta som önskemål.

Funka alla bokslut med avslut 2021?
Ja, det kommer det att göra.

Kommer man även kunna gör INK1 för fysiska personer i skatt eller endast förenklat årsbokslut/NE-bilaga?
1/1 2022 kommer vi stödja INK1.

Kommer det gå att göra ÅR i EUR?
EUR kommer 2022.

Kommer underliggande bilder på verifikat (t.ex. nya inköp i anläggningsregistret) att automatiskt gå att koppla till bokslutsbilagor?
Bilderna från anläggningsregistret kommer inte med från start. Vi jobbar på det.

Vad händer i Skatt om SRU-koder inte stämmer i kontoplanen i bokföring? Går det att välja att föra över till INK2 enl. ÅR och skattebilaga istället för via SRU-koder?
Ink2 fylls inte i efter sru-koder i kontoplanen utan efter årsredovisningen. Så det är så vi redan gör.

Hur hanteras ej avdragsgilla kostnader i skatteberäkningen? Är de kopplade till specifika konton eller kan man jobba med delsaldon?
Ej avdragsgilla kostnader är kopplade till vilka konton som det är bokfört på i programmet, så det kommer flyttas över automatiskt. Och konton och delsaldon bestämmer du själv i programmet, du kan välja vilka konton som ska kopplas.

Så om jag vill att 600 kr utav 2000 kr på t.ex. konto 5800 ska tas upp som ej avdragsgilla i skatteberäkningen kan jag välja det? Eller måste jag boka om dessa 600 kr till ett konto som är kodat som ej avdragsgillt (t.ex. 6992)?
Man kan justera det med en egen rad om du är i bokslutet.

Hur hanteras texter i ÅR mellan åren?
De förs över från år till år.

Hur fungerar kopplingen mot bokföring? Förs data över löpande eller på begäran (tex om jag bokför ett till verifikat i bokföring, uppdateras bokslut automatiskt då?)
Den synkas automatiskt hela tiden.
 

Digital inlämning

Kan man upprätta och lämna in deklarationer till Skatteverket via filöverföring?
Ja, du kan lämna in filer till Skatteverket.

Digital signering och digital inlämning till Bolagsverket?
Digital inlämning till bolagsverket och digital signering kommer under kvartal 4 2021.

Digital inlämning av K2 & K3? Med revisor bakom?
Ja, digital inlämning för K2 och K3 under kvartal 4

Kommer det även finnas stöd för digital underskrift av årshandlingar?
Ja, det kommer finnas digital inlämning av detta framöver.

Finns det stöd för kvartalsrapportering för noterade bolag som redovisar enl. K3?
Ja, på sikt men mer information om detta kommer komma framöver.

Går det att få ut rapporterna till kund på engelska?
Årsredovisning på engelska kommer framöver

Kommer det finnas stöd för funktionsindelad ÅR för ideella föreningar som redovisar enl. K3?
Ja, det kommer framöver!

Finns det stöd för koncernårsredovisning?
Inte i dagsläget, kommer förmodligen under 2022.

Hur får man över historik från tidigare år både gällande bokslut och deklaration?
Det får man genom en SIE-fil.

Hur är det med föregående år. Måste det köras in sie-filer eller hämtar den från Fortnox bokföring?
Integration automatiskt från Fortnox.

Kan man ha bokföringen i ett annat program och endast använda Fortnox bokslut?
Ja, det går bra men du behöver ha klienten i Fortnox Digital byrå.

Hur kommer rapporteringsfunktionen för kund fungera? Var hämtar kunden sin rapport. Notifiering i app eller plattform?
Man kommer kunna exportera PDF:er till kund.

 

Revisor och revision

Kommer ni utveckla även någon del för revision?
På sikt finns det planer för det också.

Hur kan man lämna över till revisorerna, som har andra program?
De behöver ha en inloggning eller skicka över i pdf.

Tolkar jag det rätt i att revisorn inte kommer kunna lämna revisionsberättelse och signera denna i programmet (likt årsredovisning-online)?
Det kommer mer information om digital signering framöver.

Kommer det gå att göra ordentliga bokslutsspecar i Fortnox som man sedan digitalt kan föra över till revisorn?
Det kommer finnas en licens som revisorn kan använda för att komma åt programmet. I avstämning kan man lägga specifikationer.

Kommer revisor kunna godkänna revisionsberättelse digitalt som skickas till Bolagsverket?
Inte idag, vi tar med oss detta som ett önskemål.
 

Övrigt

Kan man köra allt i Macmiljö precis som Fortnox?
Ja man kan köra på Mac precis som vanligt, bara du har en webbläsare med internet.

Kommer bokslut o skatt att vara helt kompatibelt och fungera att göra i Mac-dator? Det gick ju inte med molnbaserade Capego
Programmet kommer att fungera lika bra på Mac som Windows. Programmet är helt molnbaserat och kommer fungera precis som övriga Fortnox, vart du än är med internet.

Hur kommer ni att säkerställa att det inte blir driftstörningar så som det har varit i Fortnox hela våren?
Vi gör last-tester löpande, för att säkerställa detta.

Molnet i all ära, men har ju varit väldigt mycket strul under våren. Hur säkerställer ni att det ytterligare ett program kommer fungera och vara tillgängligt, när vi konsulter har som mest att göra?
Vi beklagar att vi har haft så mycket driftstörningar den senaste tiden och jobbar såklart hårt på att detta inte kommer att vara något problem framöver. Vi gör tester och säkerställer att det ska fungera.

3-årskontrakt, vad innebär det? Vill att det ska vara en långsiktig lösning.
För Fortnox är samarbetet viktigt och vi ser det som ett långsiktig samarbete och delägarskap med Agoy.

Varför så dålig upplösning på skärmbilderna?
Bättre bilder finns på vår hemsida och vi ser över bildpresentationen till nästa event

Supporten har oftast lång kö och hänvisning till chatt som inte är lika bra vid bokslut och skatt. Hur säkerställer ni korta väntetid i telefon?
Byråkunder är prioriterade och vi kommer göra vårt bästa för att programmet ska vara så användarvänligt som möjligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Fortnox + Agoy = komplett erbjudande till Sveriges...

Integrationer frigör redovisningsbyråns tid

Så jobbar du rätt i Digital byrå (guide)

“Jag jobbar inte med siffror längre. Jag jobbar me...

Coronapandemins påverkan på branschen

Våga vara säljande!