Just nu har vi driftstörningar som påverkar en del av våra användare.
Se aktuell driftstatus
13 Nov, 2012

Framtidens kontrolluppgifter

I framtiden kommer vi att redovisa kontrolluppgifter. Precis som idag, MEN varje månad!

Uppgifterna ska lämnas elektroniskt, via fil som sänds in och signeras med e-legitimation. Det i sin tur innebär att alla företag blir tvungna att sköta lönehanteringen via ett databaserat löneprogram som kan lämna den månatliga filen.

Kraven på redovisningen skärps och det räcker inte med att som idag redovisa lön , eventuella förmåner samt dragen skatt. I den nya månadsuppgiften ska det även framgå hur mycket som är sjuklön samt föräldrapenning.

Syftet med denna nyordning är att ge den anställde möjlighet att kontrollera att arbetsgivaren verkligen betalar in skatt och avgifter varje månad samt att ett antal myndigheter får tillgång till ett mer aktuella uppgifter än en årlig lönesumma. Exempel på sådana är: Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Kronofogdemyndigheten, Socialnämnden, Åklagarmyndigheten, Migrationsverket m fl.

 

Föreslaget startdatum på denna nyordning är 1 januari 2013, men Skatteverket har invänt enligt nedan och startdatum blir ett år senare.

Beslut i frågan förväntas tas av riksdagen senast våren 2013.

 

”Skatteverket har inte någon möjlighet att få det tekniska systemet klart till den 1 januari 2013 och det är därför Skatteverkets uppfattning att reglerna inte kan börja gälla förrän den 1 januari 2014.

SKV Remiss 2011-07-04; Fi2011/2588/S3”

 

Månatliga kontrolluppgifter finns redan i Danmark, Tyskland, Nederländerna, Ungern och Estland. Norge inför detta inom kort.

 

 

Både ris och ros. Något mer arbete, men i gengäld bör detta motverka svartarbete samt ge korrektare underlag för a-kassa, bostadsbidrag mm.

Det gäller i framtiden att ha en betydligt bättre kontroll över  exempelvis fördelning av lön mellan makar i ett fåmansbolag då detta kan komma att påverka kommande aktieutdelningar.

Alla företag måste införskaffa ett väl fungerande löneprogram eller köpa in tjänsten via en bokföringsbyrå.

Det innebär något högre kostnader för de mindre företagen samt många fler arbetstillfällen på Sveriges redovisningsbyråer. Troligen nyanställningar och kanske  till och med utrymme för en ny bransch, Lönebyrån. De lite större företagen har redan program eller tjänsten på plats så de kommer inte att påverkas nämnvärt.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB