Lotta Svärd och anställda på Redovisningskompetens i Värmland AB.