Höjd omsättningsgräns för moms

För att sänka tröskeln för att starta eget företag, och minska administrationen i det, föreslår regeringen att omsättningsgränsen för momsbefrielse ska höjas. Istället för 30 000 kronor, som är dagens gräns för momsbefrielse, ska ett företag kunna omsätta upp till 80 000 kronor per år.

Förslaget innebär att fler små företag undantas från att ta in och redovisa moms, och att Skatteverket inte behöver administrera deklarationer och betalningar för de företag som befrias från mervärdesskatt.

Förslaget föreslås träda i kraft 1 juli 2022.
 

Förstärkt nedsättning av arbetsgivaravgifterna för 19–23-åringar under juni–augusti 2022

För att stödja återhämtningen och stötta företag med många unga anställda föreslår regeringen en förstärkning av den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivaravgifterna för unga även nästa sommar. Förstärkningen ska gälla under juni-augusti 2022 och utformas på samma vis som den förstärka nedsättningen som gällde under juni-augusti i år. Det innebär att endast ålderspensionsavgiften på 10,21 procent ska betalas på ersättning till 19–23-åringar under dessa månader.

Läs mer om den tidigare nedsättningen under juni-augusti 2021.
 

Förstärkningar av a-kassan

Under pandemin har flera förstärkningar av arbetslöshetsförsäkringen gjorts. Bland annat har regeringen höjt ersättningsnivåerna och justerat arbetsvillkoret så att fler kan ta del av ersättning. Dessa två förstärkningar ligger kvar under hela 2022.

I budgeten föreslår regeringen att antalet dagar i karensvillkoret tillfälligt minskas från sex till två under 2022. Detta innebär att det är möjligt att få arbetslöshetsersättning tidigare än med nuvarande regler. Det tillfälliga karensvillkoret ska träda i kraft den 3 januari 2022 och ska upphöra att gälla den 1 januari 2023.

Därtill finns även förslag som möjliggör förlängda lättnader i reglerna för företagare. Regeringen förlänger lättnaderna gällande vilande företag genom undantag från den så kallade femårsregeln under 2022. Regeringen vill också förlänga den tillfälliga möjligheten för företagare att vidta vissa marknadsföringsåtgärder med bibehållen arbetslöshetsersättning under 2022.
 

Etableringsjobb ska införas

Regeringen vill införa etableringsjobb första halvåret 2022. Etableringsjobb är en ny modell för staten att stimulera anställningar som bygger på ett förslag från LO, Unionen och Svenskt Näringsliv. Etableringsjobb skiljer sig från dagens befintliga subventionerade anställningar på så vis att subventionen betalas direkt till individen, i stället för att arbetsgivaren betalar hela lönen till arbetstagaren och sedan får ersättning för en del av lönen från staten.

Etableringsjobben kommer att införas i enlighet med parternas förslag för företag med kollektivavtal om etableringsjobb.

Enligt förslaget ska etableringsjobb kunna underlätta företagens kompetensförsörjning samt leda till att fler nyanlända och arbetslösa får en väg in i arbete. Etableringsjobb ska i normalfallet leda till en tillsvidareanställning på heltid.
 

Läs mer om budgetpropositionen

Observera att detta är regeringens förslag på budget som lämnats till riksdagen, och att inga beslut är fattade. Läs mer på regeringens webbsida.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
4.2592592592593 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2022

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!...

Belopp och procentsatser för 2022

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...