Skatteverkets huvudregel är att gåvor från en arbetsgivare till en anställd är skattepliktiga för den anställde. Men det finns undantag från huvudregeln: julgåvor, minnesgåvor och jubileumsgåvor kan vara skattefria för den anställde. Reglerna om skattefria gåvor gäller även för den som är anställd i sitt eget aktiebolag – oavsett om det finns fler anställda eller inte.

För att gåvan ska vara skattefri måste värdet (marknadsvärde inkl moms – vad det skulle kostat den anställde att själv bekosta gåvan, helt enkelt) understiga ett visst belopp. Beloppsgränserna varierar beroende på vilken typ av gåva det rör sig om.
 

Gåvobelopp för inkomståret 2021

Gåvobeloppen är så kallade gränsbelopp, vilket innebär att hela gåvan ska beskattas om värdet överstiger de angivna beloppen.

  • En julgåva är skattefri om marknadsvärdet är mindre än 500 kronor inkl moms.
  • En jubileumsgåva är skattefri om värdet är mindre än 1 500 kronor inkl moms.
  • En minnesgåva är skattefri om värdet är mindre än 15 000 kronor inkl moms.

 
Utöver beloppsgränserna behöver andra krav uppfyllas för att respektive gåva ska vara skattefri.
 

Julgåva

Gåvan ska ges till alla anställda eller till en större grupp av anställda.
 

Jubileumsgåva

Gåvan ges till en anställd när företaget firar 25-, 50-, 75- eller 100-årsjubileum, och så vidare. En skattefri jubileumsgåva kan alltså först ges i samband med företagets 25-årsjubileum, och inte oftare än i 25-årsintervaller.
 

Minnesgåva

Gåvan kan enligt Skatteverket ges skattefritt till en varaktigt anställd (en anställning om minst sex år) under någon av följande förutsättningar:

  • Den anställde uppnår en viss ålder (jämna födelsedagar från och med att den anställde fyller 50 år).
  • Efter en längre tids anställning (minst 20 år).
  • När anställningen upphör.

 
Varje anställd kan få skattefria minnesgåvor från samma arbetsgivare vid högst två tillfällen, och ett av dessa två tillfällen måste i så fall vara när anställningen upphör. Vi tittar på två exempel för att visa hur det kan se ut.

Exempel

Karin har vid 43 års ålder varit anställd i företaget X i 20 år. Arbetsgivaren har nu möjlighet att ge en skattefri minnesgåva med ett marknadsvärde mindre än 15 000 kronor inkl moms, eftersom Karin har en längre tids anställning i företaget. Om arbetsgivaren ger Karin en minnesgåva för hennes anställning (nu eller eller vid ett senare tillfälle), kan hon inte få en skattefri minnesgåva när hon i framtiden fyller jämnt, till exempel 50 år. En av två skattefria minnesgåvor är “förbrukade”, och den resterande kan bara ges när Karins anställning upphör.

Johan, som snart fyller 50 år, är anställd i samma företag sedan fyra år tillbaka. I hans fall är en skattefri minnesgåva i samband med 50-årsdagen inte möjlig, eftersom Johan ännu inte räknas som varaktigt anställd i företaget. När han fyller 52 år är han dock varaktigt anställd i företaget, vilket betyder att arbetsgivaren kan ge en skattefri gåva till Johan när han så småningom fyller 60 år (förutsatt att han fortfarande är anställd i företaget).
 

Pengar är aldrig en skattefri gåva

Skattefriheten gäller alla typer av gåvor förutom pengar. Till pengar räknas även checkar och presentkort som kan bytas mot pengar. Presentkort som löses in mot en vara eller tjänst räknas därmed inte som pengar, och räknas därför som skattefri gåva.
 

Övriga gåvor

Övriga gåvor räknas som ersättning för utfört arbete. En sådan gåva är skattepliktig för den anställde. Men det finns för tillfället ett undantag, nämligen tillfälligt skattefria gåvor.

Du har väl inte missat vårt nyhetsbrev? I det får du tips, nyheter och kunskap som förenklar ditt företagande.

Prenumerera

Tillfälligt skattefria gåvor fram till 31 december 2021

På grund av coronapandemin har arbetsgivarens möjlighet att ge skattefria gåvor till anställda tillfälligt utökats. Skattefriheten gäller utöver de skattefria gåvor som redan finns (och beskrivits ovan) och gäller för 2021 från 1 januari till 31 december. Arbetsgivaren kan ge sina anställda olika gåvor men med samma marknadsvärde, och gåvorna kan ges vid flera tillfällen. Den tillfälliga skattefriheten gäller den del av gåvorna som sammantaget har ett värde lägre än 2 000 kronor inkl moms. Om gåvan är värd mer än 2 000 kronor beskattas den del som överstiger 2 000 kronor. Det gäller också om arbetsgivaren ger till exempel fyra gåvor à 600 kronor; då beskattas den anställde för 400 kronor av det sammantagna värdet på 2 400 kronor. Läs mer om tillfälligt skattefria gåvor på Skatteverket.
 

Skattefri eller ej – vad innebär det för arbetsgivaren?

Om gåvor till anställda är skattefria innebär det att du som arbetsgivaren inte behöver betala arbetsgivaravgift på gåvorna. Men om till exempel en julklapp har ett värde av 600 kronor inkl moms, och därmed överstiger gränsbeloppet på 500 kronor inkl moms, måste du som arbetsgivare betala aktuell arbetsgivaravgift på hela beloppet.

Men det finns som sagt ett undantag för tillfälligt skattefria gåvor med ett sammantaget värde lägre än 2 000 kronor inkl moms. Om en sådan gåva har ett värde av till exempel 2 500 kronor inkl moms, betalar du som arbetsgivare endast aktuell arbetsgivaravgift på det överskjutande beloppet (i det här fallet 500 kronor).

Så länge en gåva är skattefri är den också avdragsgill, men om gåvans värde inkl moms överstiger det aktuella gränsbeloppet för skattefrihet är den inte avdragsgill.

Även tillfälligt skattefria gåvor är avdragsgilla. Skillnaden mot övriga gåvor är dock att de är avdragsgilla upp till 2 000 kronor inkl moms även när det totala värdet inkl moms överstiger 2 000 kronor. Om vi använder exemplet ovan med en gåva på 2 400 kronor, skulle det innebära att 2 000 kronor är avdragsgilla medan de överstigande 400 kronorna inte är avdragsgilla.

Det finns med andra ord goda skäl att hålla koll på gränsbeloppen.
 

Molnbaserad bokföring för ökad digitalisering

Du vet väl om att Fortnox bokföringsprogram är helt molnbaserat, vilket gör att din bokföring lagras digitalt och säkert hos oss. Med hjälp av e-fakturor och smarta funktioner för att ta emot bokföringsunderlag slipper du onödigt pappersarbete med oorganiserade pärmar och mappar. Effektivt och tidssparande, så du kan lägga mer tid på annat. Bra, va?

Kom igång med Fortnox Bokföring

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt löneprogram online!

Kom igång med en enklare lönehantering.

Med Fortnox Lön blir det enkelt att själv ta hand om lönerna i ditt företag. Automatiserade lösningar för lönebesked, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter gör att inga större förkunskaper behövs.

Testa nu med 30 dagars öppet köp.

En kuvert med pengar i för att illustrera kapitlet om löneutbetalning
4.4583333333333 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...