Vad är inkomstskatt?

Inkomstskatt är den skatt som betalas av alla privatpersoner som har en beskattningsbar inkomst. Sverige har progressiv skatt, vilket betyder att de som tjänar mer också skattar på en större andel av sin inkomst än de som tjänar mindre. Motsatsen är platt skatt, där alla inkomsttagare har samma skattesats på sin inkomst, oavsett hur stor eller liten inkomsten är.
 

Obligatoriskt grundavdrag

Grundavdraget är ett avdrag som görs från inkomst av lön eller annan form av ersättning, och baseras på årslönen. För företagare baseras grundavdraget även på inkomster från aktiv näringsverksamhet. Grundavdraget, som är obligatoriskt, görs automatiskt av Skatteverket.

Avdraget är i praktiken den lägsta gränsen för när en inkomsttagare börjar betala skatt – når man inte upp till beloppen för grundavdrag för året beskattas man inte för sin inkomst.

Grundavdrag för 2022

  • Lägsta grundavdrag för låginkomsttagare: 20 500 kr (20 200 kr år 2021)
  • Högsta grundavdrag: 37 200 kr (36 700 kr år 2021)
  • Lägsta grundavdrag: 14 200 * (14 000 kr år 2021)

 
* Den som har bott i Sverige under endast en del av året får reducerat grundavdrag. Det reducerade avdraget är en tolftedel av ett normalt grundavdrag, för varje kalendermånad i Sverige.
 
Personer som är äldre än 65 år har ett högre grundavdrag som maximalt kan uppgå till 117 500 kr och som lägst vara 14 200 kr. Läs mer om grundavdrag på Skatteverket.
 

Kommunal inkomstskatt

Kommunal inkomstskatt (även kallad kommunalskatt) är den skatt som en privatperson betalar till kommun och landsting. Skattesatsen är samma för alla som är folkbokförda i en kommun, oavsett inkomst. Dock är kommunernas skattesatser inte lika över hela landet: Under 2022 är den lägsta respektive högsta kommunalskatten i Sverige 29 respektive 35 procent, och genomsnittet ligger på drygt 32 procent.

Statlig inkomstskatt

Utöver kommunalskatt finns statlig inkomstskatt, som styrs av en skiktgräns (eller brytpunkt). Brytpunkten för statlig skatt är din årslönen innan grundavdraget gjorts. Statlig skatt betalas först när skiktgränsen uppnås inkomstmässigt, vilket motsvarar årslönen minus grundavdraget. Skattesatsen, som är 20 procent, är densamma oavsett kommun. Ligger man över skiktgränsen betalar man både kommunalskatt och statlig skatt; tjänar man under betalar man bara kommunalskatt. Det är dock bara den del av lönen som överstiger skiktgränsen som beskattas med 20 procent.


Illustration på en person som funderar över kostnaden för en anställd

Lön efter skatt? Vår lönekalkylator hjälper dig att räkna!

Fortnox lönekalkylator

Skiktgräns och brytpunkt

  • Skiktgräns: 540 700 kr (523 200 kr år 2021)
  • Brytpunkt (för den som ej fyllt 65 år vid inkomstårets ingång): 554 900 kr (537 200 kr år 2021)
  • Brytpunkt (för den som fyllt 65 år vid inkomstårets ingång): 618 700 kr (596 800 kr år 2021)

Från och med inkomståret 2020 finns endast en skiktgräns, eftersom värnskatten avskaffades den 1 januari 2020.
 
En hög med mynt

Marginalskatt

Trots namnet är marginalskatt ingen skatt, utan ett mått på hur mycket skatt en inkomsttagare betalar på den sist intjänade hundra- eller tusenlappen vid en löneökning. Så länge den totala inkomsten ligger under skiktgränsen för statlig inkomstskatt betalar man som mest cirka 300 kronor i marginalskatt på varje extra intjänad tusenlapp. När den totala inkomsten däremot överstiger skiktgränsen betalar man drygt 500 kronor i skatt på varje extra intjänad tusenlapp. Marginalskatten blir då drygt 50 procent.
 

Jobbskatteavdrag

Jobbskatteavdraget, som infördes 2007, betyder att man får “tillbaka” en del av den skatt som man har betalat. Avdraget ökar för månadsinkomster upp till 31 850 kronor, för att sedan plana ut, tills det börjar minska för månadsinkomster över 53 370 kronor. Nedtrappningen är tre procent och vid en inkomst på 139 000 kronor i månaden är jobbskatteavdraget helt borta.

Jobbskatteavdraget görs från kommunalskatten, och inte från statlig skatt. Kommunalskatten påverkar också jobbskatteavdraget; ju högre skattesatsen är i kommunen, desto större blir jobbskatteavdraget. Att avdraget är större i kommuner med hög skatt innebär att jobbskatteavdraget i viss mån fungerar utjämnande mellan kommuner som har låga respektive höga skattesatser.
 

Vill du läsa mer om skatter?

I vår Företagsguide kan du läsa mer om skatter och moms.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt löneprogram online!

Kom igång med en enklare lönehantering.

Med Fortnox Lön blir det enkelt att själv ta hand om lönerna i ditt företag. Automatiserade lösningar för lönebesked, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter gör att inga större förkunskaper behövs. Testa nu med 30 dagars öppet köp.

En kuvert med pengar i för att illustrera kapitlet om löneutbetalning
4.3333333333333 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Tips inför det nya löneåret 2022

Allt du behöver veta om semester och semesterplane...

Vad kostar en anställd – och vad påverkar kostnade...

Så berörs ditt företag av AGI

Arbetsgivaravgiften för unga har sänkts