hello_world

5 barn vid ett bord hos Hello World, jobbar vid sina datorer.