29 Okt, 2012

Investeringssparkontot – en sparform som växer

 För att underlätta sparandet i fonder och aktier för privatpersoner i Sverige infördes en ny sparform från den 1:a januari 2012 – Investeringssparkontot.

Traditionellt sätt beskattas vinster på värdepapper genom att den faktiska skillnaden mellan köp- & säljkurs räknas fram och beskattas med 30 %. Ibland råder det frågetecken kring vad värdepappret egentligen köptes för vilket har resultaterat i flertalet felaktigheter när skatten ska beräknas. Med nya investeringssparkontot är det inte den egentliga vinsten som beskattas utan värdet på kontot (depån) som beskattas schablonmässigt en gång om året.

Genom en beräkningsformel som tar hänsyn till marknadsvärdet på tillgångarna, hur mycket likvida medel som finns på kontot samt de insättningar du gjort under året kommer man fram till ett kapitalunderlag. Kapitalunderlaget multipliceras sedan med Statslåneräntan från november året före och summan ska du sedan betala 30 procent skatt på. Det är tacksamt att du själv inte behöver räkna på detta utan det gör kontoutställaren.

I regel kostar det inget att öppna ett investeringssparkonto.

 

Vid schablonmässig beskattning får du betala skatt oavsett om kontot går upp eller ned. Därför kan investeringssparkontot summeras som en lönsam lösning om dina värdepapper växer mer än fyra-fem procent om året men mindre bra om du har en blygsam utveckling eller rent av gör minusaffärer. Deklarationen blir betydligt enklare än tidigare vilket såklart ses som positivt.

Det är olyckligt att även likvida medel på kontot ingår i kapitalunderlaget samt att de eventuella insättningar som görs också blir underlag för beskattning, vi som trodde förmögenhetsskatten var borta i Sverige!?

Investeringssparkontot har stora likheter med kapitalförsäkringen men kan bara innehas av privatpersoner eller dödsbon och är enligt oss ett bättre alternativ då inga avgifter tillkommer.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB