458
2018-11-22T11:37:32+02:00 2018-11-19T07:37:13+02:00 Produktnyheter Fortnox Fortnox Fortnox
Fortnox
Fortnox 2018 sv

Lönebesked – leverera tryggt och säkert

Bild som illustrerar blogginlägg

Produktnyheter | 19 november, 2018

Då lönebesked innehåller personuppgifter har Datainspektionen konstaterat att de ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet. Att skicka ut dem via e-post är inte ett sådant sätt.
I Fortnox kan man leverera lönebeskeden tryggt och säkert. De anställda loggar in på webben eller via appen med BankID eller via en inloggning till Fortnox Lön Personlig.

Enligt Datainspektionen finns ingenting som säger att lönespecifikationer kan undantas från kraven som ställs i dataskyddsförordningen. Behandlingen av lönespecifikationer ska därför göras på samma sätt som övrig personuppgiftsbehandling.

Lönespecifikationer ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet och bedömningen av vilken säkerhet som behövs beror bl a på vilka uppgifter som uppges i lönespecifikationen och om dessa uppgifter är av känslig och/eller integritetskänslig karaktär, enligt deras hemsida.

Lönespecifikationer som innehåller uppgifter om hälsa och facktillhörighet bör också hanteras extra varsamt då dessa uppgifter bedöms som känsliga. Vid hantering av känsliga personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige i många fall vidta särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa att rätt person får åtkomst till de uppgifterna och att de överförs på ett säkert sätt.

 

Säker lösning via Fortnox

Även om anställda samtycker till att lönespecifikationer fortsatt ska skickas ut via e-post, så uppfylls inte säkerhetskravet enligt dataskyddsförordningen – som säger följande: “De anställda kan inte samtycka till otillräcklig säkerhet”.

Med Fortnox kan den anställde hämta sitt lönebesked via inloggning med BankID på webben och i appen. Detta är kostnadsfritt för alla användare av Fortnox löneprogram.

Ytterligare en säker lösning är via en egen inloggning till Fortnox Lön Personlig. I Fortnox Lön Personlig finns också en funktionalitet där de anställda kan rapportera in sina avvikelser som t ex sjukdom, övertid och semester. Här finns alla lönebesked och man kan se aktuellt saldo på flextid, komptid och antal semesterdagar som är kvar att ta ut. Priset för Fortnox Lön Personlig är 19 kr per månad och anställd.

Den anställde får ett meddelande om att det finns ett nytt lönebesked när löneadministratören väljer att publicera det.

Följ oss för fler nyheter och tips
Är du intresserad av Fortnox?
Läs mer om hur Fortnox behandlar personlig information här.

Läs vidare

Produktnyheter | 29 jun, 2018

Kvitto & Resa sköter jobbet

Högar med skrynkliga kvitton, en häftapparat och A4-papper. Så såg det ut på Fortnox när det var dag...

Produktnyheter | 12 apr, 2018

Nya Fortnox Tid – även som app

Nu är det dags för nya Fortnox Tid. Med appen blir det enkelt även för användare ute på fältet att s...

Produktnyheter | 25 sep, 2018

Nyhet! Smidig inloggning med BankID

Vi förenklar din vardag ytterligare och gör det möjligt för dig att logga in i Fortnox med hjälp av ...