Lönebesked – leverera tryggt och säkert

Bild som illustrerar blogginlägg

  19 Nov, 2018

Då lönebesked innehåller personuppgifter har Datainspektionen konstaterat att de ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet. Att skicka ut dem via e-post är inte ett sådant sätt.
I Fortnox kan man leverera lönebeskeden tryggt och säkert. De anställda loggar in på webben eller via appen med BankID eller via en inloggning till Fortnox Lön Personlig.

Enligt Datainspektionen finns ingenting som säger att lönespecifikationer kan undantas från kraven som ställs i dataskyddsförordningen. Behandlingen av lönespecifikationer ska därför göras på samma sätt som övrig personuppgiftsbehandling.

Lönespecifikationer ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet och bedömningen av vilken säkerhet som behövs beror bl a på vilka uppgifter som uppges i lönespecifikationen och om dessa uppgifter är av känslig och/eller integritetskänslig karaktär, enligt deras hemsida.

Lönespecifikationer som innehåller uppgifter om hälsa och facktillhörighet bör också hanteras extra varsamt då dessa uppgifter bedöms som känsliga. Vid hantering av känsliga personuppgifter måste den personuppgiftsansvarige i många fall vidta särskilda säkerhetsåtgärder för att säkerställa att rätt person får åtkomst till de uppgifterna och att de överförs på ett säkert sätt.

 

Säker lösning via Fortnox

Även om anställda samtycker till att lönespecifikationer fortsatt ska skickas ut via e-post, så uppfylls inte säkerhetskravet enligt dataskyddsförordningen – som säger följande: “De anställda kan inte samtycka till otillräcklig säkerhet”.

Med Fortnox kan den anställde hämta sitt lönebesked via inloggning med BankID på webben och i appen. Detta är kostnadsfritt för alla användare av Fortnox löneprogram.

Ytterligare en säker lösning är via en egen inloggning till Fortnox Lön Personlig. I Fortnox Lön Personlig finns också en funktionalitet där de anställda kan rapportera in sina avvikelser som t ex sjukdom, övertid och semester. Här finns alla lönebesked och man kan se aktuellt saldo på flextid, komptid och antal semesterdagar som är kvar att ta ut. Priset för Fortnox Lön Personlig är 19 kr per månad och anställd.

Den anställde får ett meddelande om att det finns ett nytt lönebesked när löneadministratören väljer att publicera det.

Följ oss för fler nyheter och tips

Läs vidare

Kvitto & Resa sköter jobbet

Högar med skrynkliga kvitton, en häftapparat och A4-papper. Så såg det ut på Fortnox när det var dags att sammanställa månadens utlägg. I dag gör företagets egen tjänst för utläggs...

 29 jun, 2018
Nya Fortnox Tid – även som app

Nu är det dags för nya Fortnox Tid. Med appen blir det enkelt även för användare ute på fältet att snabbt registrera sin tid. ...

 12 apr, 2018
Spara tid med digitala kvitton och reseräkningar

En helt ny tjänst för digital utläggshantering och automatiserade reseräkningar - Fortnox Kvitto & Resa - lanserades i december 2017. Genom att digitalisera företagets alla utlägg,...

 13 Dec, 2017

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB