I en rapport från Tillväxtverket i oktober 2019 lyfts fem olika megatrender som påverkar Sverige ur ett regionalt perspektiv*. Här belyser vi närmare trenden kring globalisering, och hur den har tydlig bäring på småföretagens verksamhet.
 

Ökad konkurrens och nya marknadsmöjligheter

Globaliseringen innebär en fortsatt ökning av globala transaktioner och att allt fler länder deltar i den globala ekonomin. Det medför ökad konkurrens om marknader, kompetens och investeringar, men också möjligheter att växa på nya marknader. Geopolitisk förskjutning och demografisk utveckling innebär att svenska företag måste nå nya och mer avlägsna marknader för att växa.

Både teknikutvecklingen och globaliseringen leder till en ökad regelmängd, med högre komplexitet för företagen i att följa regler och hantera myndighetskontakter. Den stora utmaningen för företagen blir att hålla nere och minska den administrativa regelbördan.

De verktyg Fortnox erbjuder är anpassade till och alltid uppdaterade efter gällande regelverk. I och med att programmen är molnbaserade, sker alla uppdateringar automatiskt så Fortnox kunder kan vara trygga i att följa gällande regler. Vi fortsätter också att utveckla tjänster och produkter för att stadigt minska den manuella hanteringen av administration för företagen, för att på så sätt stötta våra kunder i att minska den administrativa bördan.

För att kunna växa på nya marknader, och ta nya tillväxtsteg, behövs ibland extra finansiering, vilket kan vara svårt för mindre företag. Här kan våra kunder få hjälp via de finansiella lösningar vi erbjuder via Fortnox Finans. Genom Fortnox får företagen också tillgång till trygga och uppdaterade försäkringslösningar.
 
*Tillväxtverket 2019, Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Bakom dig och ditt företag även i tuffa tider

Brexit – nu händer det

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

AI kommer hjälpa oss att bli bättre

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

Mindre handpåläggning för framtidens redovisningsk...