I en rapport från Tillväxtverket i oktober 2019 lyfts fem olika megatrender som påverkar Sverige ur ett regionalt perspektiv*. Här belyser vi trenden med urbanisering och en åldrande befolkning närmare, och hur den påverkar småföretagen och deras verksamhet.
 

Minskad befolkningsmängd i landsbygdsområden och en allt äldre befolkning

Den befolkningsmässiga trenden i Sverige innebär en fortsatt minskning i landsbygdsområden, och dessutom en allt äldre befolkning. Dessutom gör vi vårt inträde på arbetsmarknaden allt senare. Det är på många sätt en stor utmaning, inte minst då allt färre behöver försörja allt fler. Inrikes födda minskar som andel av arbetskraften, och arbetskraftspotentialen finns bland utrikes födda, vilket i sin tur ställer krav på förbättrad integration i samhället.
Men även inom detta område ger finns möjligheter för entreprenörer och digitala småföretagare. Genom en utvecklad samverkan med tekniska lösningar över geografiska gränser kan verksamheter bedrivas på mindre orter och ändå ha tillgång till stora marknader, samtidigt som småföretagaren också kan få tillgång till samhällelig service genom effektiva servicelösningar på distans.
 

Molnbaserade möjligheter kräver digital infrastruktur

Småföretag som är Fortnoxkunder har goda möjligheter att möta denna utveckling. De kan genom molnbaserade lösningar utöka affärsmöjligheter som kan skötas på distans, utan krav på geografisk närhet.
Här krävs dock en samhällelig prioritering från myndigheter och beslutsfattare, inte minst vad gäller att utveckla tillgången till bredband över hela Sverige.
 
*Tillväxtverket 2019, Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
4 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Bakom dig och ditt företag även i tuffa tider

Brexit – nu händer det

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

AI kommer hjälpa oss att bli bättre

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...