I en rapport från Tillväxtverket i oktober 2019 lyfts fem olika megatrender som påverkar Sverige ur ett regionalt perspektiv*. Här belyser vi trenderna kring miljöfrågan och värderingar närmare.
 

Klimatförändringar medför nya affärsmodeller

De stora klimatförändringarna innebär ett ökat krav på nya affärsmodeller, innovativa produkter och processer. Här finns stora möjligheter för entreprenörer att dra nytta av de nya affärerna, genom att erbjuda resurseffektivisering och övergång från linjär till cirkulär ekonomi, bland annat genom “sakernas Internet”. Genom att använda tjänster mer effektivt kan onödig resursåtgång undvikas, och när tjänster kopplas samman kan effekter i form av resursåtgång också bli mer transparenta. De småföretag som gör det, blir de stora vinnarna. Här krävs naturligtvis stora insatser från alla parter i samhället; beslutsfattare och myndigheter, företag och privatpersoner. Det gäller allt ifrån kraften i att fatta nödvändiga beslut, som vilja och förmåga till ett förändrat beteendemönster. Den samhälleliga prioriteringen av området är dock central, för att lagstiftning och åtgärder ska bli realiserade. Småföretag saknar ofta resurser och möjligheter att på egen hand göra de förflyttningar som krävs, och här måste samhället ge ett stabilt och långsiktigt stöd.
 

Hög tillit ger låga kostnader

Sverige präglas, jämte Norge och Danmark, av långvariga värderingar med hög tillit, tolerans, jämställdhet och individualism. Detta märks i såväl lagstiftning som attityder. Uttryckt i ekonomiska termer kan man säga att tillit sänker transaktionskostnader, medan misstroende ökar desamma. Värderingstrenden i Sverige visar att tillit och förtroende fortfarande är högt på en samhällelig basis, men det syns tecken på nedgång. Det kan naturligtvis vara anledning till oro, men de nya tekniska möjligheterna ger också nya förutsättningar till ökad transparens och förståelse. Den nya generationen, Generation Z, har stora möjligheter att på sikt använda sig av de nya förutsättningarna för att (åter)skapa socialt kapital och starka drivkrafter i samhälleligt deltagande.

För småföretagare och entreprenörer är det naturligtvis viktigt för samhällskontraktet att förutsättningarna är goda för att kombinera frihet i verksamhet och handel med en personlig ekonomisk trygghet och en samhällelig förutsägbarhet. Öppna myndighetstjänster, regelanpassning för nya affärsmodeller och transparens i systemen är nyckelfaktorer för en positiv utveckling.
 
*Tillväxtverket 2019, Utvecklingskraft i hela Sverige 2030

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Bakom dig och ditt företag även i tuffa tider

Brexit – nu händer det

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

Megatrender som påverkar småföretag i Sverige, del...

AI kommer hjälpa oss att bli bättre

Mindre handpåläggning för framtidens redovisningsk...