20 Dec, 2012

Minnesgåva – en underskattad möjlighet till skattefritt uttag

I företaget är en minnesgåva något man ger till en anställd, även ägare i AB, som minne av företaget. Tre olika möjligheter finns:

 

1. Uppnådd ålder typ, 40, 50 , 60 år

2. Som tack för ”lång och trogen tjänst”, typ 25 år

3. Vid anställningens upphörande (kan tolkas tvetydigt, reds anm)

 

För att vara kvalificerad för en minnesgåva ska man enligt Skatteverket ha minst

6 års anställning i företaget.

Max belopp är för närvarande 10.000 kr men kommer att höjas till 15.000 kr 1 jan 2013. Beloppen är inklusive moms.

 

Minnesgåvan är skattefri under nedanstående förutsättningar.

”Under vissa förutsättningar är minnesgåvor skattefria. Skattefriheten gäller inte för gåvor som lämnas i pengar. Som pengar räknas även andra betalningsmedel som check, postväxel och presentkort som kan bytas mot pengar.

En sådan gåva är skattefri så länge gåvans värde (= marknadsvärdet inklusive moms) inte överstiger beloppsgränsen. Om värdet överstiger gränsbeloppet är gåvan skattepliktig från första kronan.” Skatteverket.se

 

Av de tre möjligheterna ovan får man under anställningen tillämpa högst två stycken. Ålder + avslut eller Lång tjänst + avslut etc.

Upprepning är ej tillåten. Har man exempelvis gett en gåva vid 40-årsdagen får denna form inte användas igen.

 

Vi ser att denna form av skattefri uttagsmöjlighet utnyttjas i underkant av landets företagare. Här är en lysande möjlighet att skattefritt få exempelvis en ny tv, en trevlig resa, nya golfklubbor eller något annat man annars skulle skatta fram pengar till, kanske tom över brytpunkten, för att betala själv.

 

Företagare, ta vara på de möjligheter som finns. Ge er själva en minnesgåva!

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB