Just nu har vi driftstörningar som påverkar en del av våra användare.
Se aktuell driftstatus
25 Jan, 2013

Ny beskattning vid försäljning av bostäder

Skatteverkets utredare har nyligen lämnat ett förslag på förändring av beskattning vid försäljning av småhus.

Syftet har varit att förenkla för den som säljer sin fastighet. Idag finns ett regelverk som innebär att du som fastighetsägare för göra avdrag för förbättringar du gjort på din fastighet under de senaste tio åren. Har du renoverat så minskar skatten på den vinst du gör vid försäljningen. Renoveringskostnaden räknas helt enkelt som en del av anskaffningsvärdet.

I Skatteverkets nya förslag, som en grupp utredare arbetat fram under de senaste åren, föreslås skatten bli sänkt från dagens 22 procent till knappt 20 procent. Sänkningen kan genomföras genom att införa en kraftig reducering av de avdrag du får göra för renoveringar. Skatteverket föreslår att det enbart är den del av renoveringen som överstiger 500.000 kr som får läggas till anskaffningsvärdet under förutsättning att du inte bygger till fastigheten med minst 25 nya kvadratmeter. Genom denna förändring menar Skatteverket att skatten kan sänkas till 20 procent utan att statskassan påverkas.

Vidare föreslår Skatteverket att möjligheten till att skjuta beskattningen framför sig försvinner genom att det ej längre blir tillåtet att göra uppskov på vinsten. Ett sådant förslag tillåter att skatten kan sänkas ytterligare till drygt 18 %. Idag finns det ungefär 250 miljarder kronor i uppskov på cirka 600.000 fastigheter i Sverige.

Förslaget är ekonomiskt neutralt vilket innebär att staten inte missgynnas eller gynnas ekonomiskt av förslaget. MEN det slår väldigt hårt mot olika individer.

Ex. Anette har köpt en fastighet på landet för 1,5 mkr. Hon renoverar fastigheten för 500 tkr under en treårsperiod. När hon säljer fastigheter får hon 2 mkr. I praktiken gör hon alltså en nollsummeaffär. Med det gamla regelverket blir skatten noll. Ovanstående förslag ger henne en skatt på 100.000 kr.

Joakim köper en fastighet i Helsingborg för 3 mkr. Tre år senare säljer han för 4 mkr utan att ha rört vid fastigheten under dessa tre år. Skatten enligt gamla regelverket blir 220.000 kr. Ovanstående förslag ger honom en skatt på 200.000 kr eller möjligen något lägre.

Vi tror att ni, precis som vi, ser orättvisan i ovanstående resonemang och risken med att fastigheter kommer att förfalla i områden där prisuppgången inte är så stor som i attraktiva lägen. Dessutom kan förslaget innebära att svart arbetskraft blir ett mer attraktivt alternativt än idag.

Förslaget om slopad uppskovsrätt ser vi däremot mer positivt på. Under de senaste åren har vi sett den här utvecklingen och lyft det logiska i att ta bort uppskovsmöjligheterna vid ett flertal till fällen i samband med våra föreläsningar. Uppskovet är en starkt bidragande faktor till den farliga prisuppgången på fastigheter och skatten blir svår att få tillbaka då fler svenskar väljer att pensionera sig i andra länder och kan ta med sig uppskoven dit.

Så ris & ros till Skatteverkets förslag men att ta bort avdragsrätten för exempelvis ett nytt badrum gynnar inte Sverige och den enda som möjligen får det lite enklare är den som granskar vår deklaration.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB