Länderna i EU har ett gemensamt arbete mot penningtvätt. Samma regler gäller i hela EU och blir lagar i de olika länderna. Det fjärde penningtvättsdirektivet infördes i augusti 2017. Den 1 januari 2020 infördes det femte penningtvättsdirektivet. Det nya direktivet handlar framförallt om ett bredare internationellt samarbete, där alla länder ska ha register över verkliga huvudmän och företrädare. Registren ska kunna delas mellan länderna.

– Den stora skillnaden är framför allt ytterligare krav på kundkännedom och ännu mer regelbunden kontroll av vilka personer som står bakom kundföretagen. Med de högre kraven följer också krav på större insyn från tillsynsmyndigheterna, till exempel Länsstyrelsen, Revisorsinspektionen, Finansinspektionen, Fastighetsmäklarinspektionen och polisen, säger Gunnar Jacobsson på Regtech Solutions.

Löpande kontroller krävs

Penningtvättslagen innebär att revisorer, redovisningskonsulter och andra som omfattas av regelverket måste göra en riskbedömning av kundens verksamhet utifrån ett penningtvättsperspektiv.

– Det finns också en utmaning i att veta att det fortfarande är samma företrädare och huvudmän som står bakom bolaget som när man tog in kunden. Man måste kolla dem och se om de finns med på sanktionslistor eller listor över politisk exponerade personer, så kallade PEP:ar. Det måste man ha löpande kontroll på, så det duger inte att man bara kontrollerar en gång per år. Bankernas kontroll är löpande varje dag, eftersom ett bolag kan byta styrelse från en dag till en annan eller i värsta fall bli kapat.

Vad händer om man som revisor missar att rapportera misstänkta transaktioner?

– Det finns två huvudsakliga risker om man inte följer lagkraven på kontroll. Dels så riskerar man att inte upptäcka om en kunds företag kan komma att användas för olagliga syften, något som kan påverka byrån negativt. Dels riskerar man sanktioner från myndigheterna. Den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet åsidosätter gransknings- eller rapporteringsskyldigheten kan dömas till böter. Dessutom kan tillsynsmyndigheten besluta att verksamheten ska upphöra.

Ny tjänst underlättar riskbedömning

För att underlätta för byråer har Regtech Solutions utvecklat en molnbaserad tjänst för kundkännedom och riskbedömning. Tjänsten hjälper byråer att varje dag kontrollera om det sker förändringar hos Bolagsverket och varnar om företrädare eller huvudmän finns med på sanktions- och PEP-listorna. Tjänsten innehåller också riskmallar framtagna i samråd med FAR och SRF Konsulterna för den årliga allmänna riskanalysen av byrån och klienterna.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Fortnox + Agoy = komplett erbjudande till Sveriges...

Integrationer frigör redovisningsbyråns tid

Så jobbar du rätt i Digital byrå (guide)

“Jag jobbar inte med siffror längre. Jag jobbar me...

Coronapandemins påverkan på branschen

Svart låda lockar fram nytt tänk