20 Maj, 2013

Nystartzoner

Vad är det? En hockeyterm? 

Regeringen har lagt en lagrådsremiss 19 april 2013, där man föreslår skattelättnader och att 18 geografiska områden klassas som nystartszoner. 

För företag i dessa zoner tar man bort de sociala avgifterna utom den del som avser pensionsavgift samt allmän löneavgift.

En beloppsspärr sätts vid löner på ½ inkomstbabelopp, 28.300 kr/mån. På löner över denna summa ges inga rabatter. Maximal rabatt per anställd och månad är 6.002 kr.

De som driver enskild firma får mostsvarande sänkningar på sina egenavgifter.

 

Företagen i nystartzoner får denna rabatt i 5 år och därefter ½ rabatt i 2 år. Man får inte ha fler än 50 anställda eller en omsättning över 80 Mkr/år. Fast driftställe i nystartzonen är ett givet krav.

Som nystartzoner definierar regeringen områden med ”låg sysselsättning, många invånare med socialbidrag och få som har gymnasieexamen” . (källa: rod.se)

 

Nystartzoner utses senare under 2013 och klassningen gäller i 5 år därefter sker en omprövning.

 

Nystartzoner kommer till viss del att snedvrida konkurrensen varför godkännande från EU måste erhållas innan projektet startar.

Kostnaden beräknas till 122 Mkr för 2014.

 

 

Peter och Petter tycker

Alla initiativ för att få igång fler arbetstillfällen är vällovliga. Frågan vi ställer oss är kostnaden.

Utfallet på den sänkta momsen har skapat fler jobb för ungdomar, men till en kostnad av ca 1,5 Mkr/jobb. Mycket pengar är det, och frågan hur effektivt resurserna utnyttjas är på sin plats. 122 Mkr är ingen stor summa i Sveriges budget, men är insatsen effektiv? Regeringen undviker i sina pressmeddelanden att ge siffror på förväntat utfall. Beror det på att man har dålig koll på insatserna? Framtiden får ge svar.

 

Bidragsjobb kan lösa anställningar tillfälligt men vi efterfrågar mer kreativa förslag från de styrande som underlättar anställningar hos Sveriges småföretagare utan att blanda in begreppet bidrag!

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB