Vad är en hobbyverksamhet?

Skillnaden mellan en hobbyverksamhet och en näringsverksamhet (företag) har inte med kvalitet eller arbetsinsats att göra. Det som gör en hobby till en hobby – och inte en näringsverksamhet – kan sammanfattas i tre punkter:

 • Du utövar det på din fritid
 • Du har en annan, huvudsaklig försörjning
 • Du gör det inte i vinstsyfte
 •  
  Exempel på hobbyer kan vara biodling, jakt, fiske, och konstnärlig verksamhet. En hobbyverksamhet har ingen bokföringsskyldighet.
   

  Gränsdragning mellan verksamheterna

  Gränsen mellan hobby och näringsverksamhet kan vara svår att dra. Om du är osäker kan du jämföra med några exempel på vad som i regel kännetecknar en näringsverksamhet:

  • Avsikten är att driva verksamheten varaktigt
  • Du har till exempel en affärsplan och budget för verksamheten
  • Du arbetar aktivt för att nå fler kunder (genom till exempel marknadsföring)
   • Du har en lokal för verksamheten, som du annars inte hade haft
   • Du gör inköp och investeringar typiska för näringsverksamhet (för att till exempel utöka verksamheten)
   •  

    Skatt i hobbyverksamhet

    Hur mycket får man då tjäna utan att betala skatt? Det finns egentligen inget skattefritt belopp och i princip är alla inkomster från en hobbyverksamhet skattepliktiga – men det finns några undantag. Inkomster från försäljning av vilt växande bär, svampar och kottar som du själv har plockat är skattefria så länge de inte överstiger 12 500 kronor per år. Viss typ av sponsring kan också vara skattefri. Läs mer på Skatteverket.

    Det är Skatteverket som avgör om överskottet från verksamheten ska beskattas som hobbyverksamhet eller som näringsverksamhet. Vad är då skillnaden, rent skattemässigt? Jo, om det är en hobby beskattas du i inkomstlaget tjänst, medan en näringsverksamhet beskattas i inkomstlaget näringsverksamhet. Inkomstlaget spelar roll för hur underskottet kan behandlas och hur egenavgifterna beräknas.

    Egenavgifter

    Om din hobbyverksamhet ger överskott ska du betala egenavgifter på nettovinsten (intäkter minus kostnader). Full egenavgift är 28,97 procent (är du född 1954 eller tidigare betalar du bara ålderspensionsavgift på 10,21 procent).
     
    En kille som tänker på hur inkomsten ska deklareras

    Så deklarerar du din hobbyverksamhet

    Överskottet av hobbyverksamheten deklareras i inkomstdeklarationen på blankett T2 (SKV 2051). Har du parallella hobbyverksamheter ska dessa beskattas enskilt; du redovisar varje verksamhet för sig på en egen blankett. För att deklarera egenavgifterna gör du ett schablonavdrag med 25 procent i din deklaration. När du deklarerar följande år stämmer du av schablonavdraget mot dina egenavgift­er på slutskattebeskedet.

    Exempel på schablonavdrag för egenavgifter

    2019 års deklaration av hobbyverksamhet (inkomstår 2018)
    Överskott: 17 500 kr
    Schablonavdrag (25 %): -4 375 kr
    Resultat: 13 125 kr

    2020 års deklaration av hobbyverksamhet (inkomstår 2019)
    Överskott: 22 500 kr
    Schablonavdrag från föregående år: +4 375 kr
    Egenavgifter enligt slutskattebesked: -5 070 kr
    Summa: 21 805 kr

    Schablonavdraget för 2020 blir då 25 procent av 21 805 = 5 451 kr

    Du behöver inte deklarera ett underskott, men du måste spara allt underlag som finns sex år bakåt i tiden så att en kontroll av en eventuell deklaration är möjlig. Exempel på underlag är anteckningar, räkningar och kvitton. Anledningen är att du i framtiden ska kunna visa att du har rätt att göra avdrag för underskottet.

    Avdrag för underskott

    Underskottet får nämligen “sparas” i upp till fem år efter det aktuella beskattningsåret och dras av mot kommande års överskott. Avdraget får inte vara större än årets överskott; har du ett överskott på 30 000 kr får du alltså inte använda mer än 30 000 kr från tidigare års underskott.

    Exempel på avdrag för underskott

    Kristin har deklarerat sin hobbyverksamhet enligt följande för inkomståren 1–8:

  Grafer som visar inkomster från år till år
 1. Underskott, 15 000 kronor
 2. Underskott, 10 000 kronor
 3. Underskott, 10 000 kronor
 4. Underskott, 5 000 kronor
 5. Överskott, 10 000 kronor
 6. Underskott, 10 000 kronor
 7. Underskott, 5 000 kronor
 8. Överskott, 5 000 kronor

 

 • Kristin kan inte göra avdrag för underskott förrän år 5 (första gången hon har ett överskott). Hon kan då göra avdrag med 10 000 kr av det underskott som uppstod år 1.
 • Eftersom verksamheten ger underskott år 6 kan resterande del av underskottet från år 1 (5 000 kronor) inte utnyttjas. Det kan inte heller sparas längre, utan förfaller.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt bokföringsprogram online!

Kom igång med Sveriges mest använda molnbaserade ekonomisystem.

Med Fortnox Bokföring blir det svåra enkelt. Tack vare smarta och automatiserade lösningar behöver du inte vara expert på bokföring för att driva företag.

Testa nu – 30 dagar öppet köp.

Illustrerad bild av Fortnox bokföringsprogram
4 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Fyra förslag för företagare ur budgetpropositionen...

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...

Guide för traktamente 2021 – det här gäller