Vad skulle ni säga är den största förändringen med det nya systemet?

Förändringen innebär att arbetsgivare varje månad ska redovisa utbetalda ersättningar, förmåner och avdragen skatt (specificerat) per person i arbetsgivardeklarationen. Det innebär också att man inte ska lämna dessa uppgifter i den årliga kontrolluppgiften från och med inkomstår 2019.

 

Vad är bakgrunden till varför man nu genomför den?

Förändringen är bland annat en viktigt del i arbetet med att minska fusk och fel, i och med att det blir tydligare vad som ingår i varje enskild period. Det är även en åtgärd för att öka transparensen och för att ge arbetsgivarna ett effektivare sätt att redovisa lön och skatt till Skatteverket, varje månad blir avstämd och klar.

En annan anledning är att uppgiftslämnandet till olika myndigheter blir mer effektivt. Detta både för att minska uppgiftsbördan för företagen men också för att minska risken för att utbetalning av inkomstrelaterade ersättning som exempelvis sjukpenning blir fel. Det finns även ett viktigt betalningsmottagarperspektiv, då det blir enklare för dem att i närtid följa sina pengar, till exempel genom att logga in på Mina sidor på skatteverket. se och där se vilka uppgifter som redovisats avseende sig själv.

 

Många av konsulterna inom Fortnox-familjen är väldigt digitala idag. Hur har ni tänkt kring detta?

Skatteverket har samarbetat med systemutvecklare och företag när vi har tagit fram den nya tjänsten Arbetsgivardeklaration. Detta för att kunna skapa en användarvänlig och attraktiv tjänst för våra cirka 400 000 arbetsgivare. I och med detta fortsätter vi att bygga bort möjligheten för oavsiktliga fel och sparar därmed tid för både företagen och Skatteverket. I den nya tjänsten kan man skicka in via fil eller via manuell registrering. En redovisningskonsult kan till exempel förbereda och ladda upp en eller flera lönefiler och spara dessa i tjänsten. Därefter kan behörig företrädare, dvs firmatecknare eller deklarationsombud, granska, signera och skicka in deklarationen till Skatteverket. En nyhet är att företagen nu också kan deklarera direkt från sitt lönesystem via öppet API utan att gå via Skatteverkets tjänst på Mina sidor. Detta är ett första steg mot en spännande digital framtid.

 

Vad finns det för fördelar för konsulterna med det nya systemet?

Det kommer att förenkla avsevärt att man rättar i närtid istället för som nu kanske upp till ett år efter att felet inträffat. Detta tror vi kommer att effektivisera löneprocessen och spara mycket tid. Den som arbetar med lön kommer också få en jämnare arbetsfördelning över året. Det nya redovisningssättet ger även en möjlighet att tänka nytt och förbättra sina rutiner och processer.

 

Hur har det fungerat för de som började rapportera AGI i tidigare i år?

Den nya tjänsten har fungerat bra och utan några större störningar. Många är nyfikna och positiva till det nya redovisningssättet. Det vi arbetat vidare med sedan första inlämningen är användarvänligheten och att göra texter och information ännu tydligare.

 

Har ni några bra tips att tänka på innan 1 januari? Hur ska man förbereda sig?

Se över hur dagens lönerutiner ser ut med arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter och hur det kan anpassas till det nya arbetssättet. Uppdatera lönesystemet så att det stödjer den nya arbetsgivardeklarationen. Det kommer spara mycket tid att se till att redovisningen på arbetsgivardeklarationen blir rätt första gången. Se även över hela kedjan som lämnar uppgifter som ska redovisas, till exempel att personalen lämnar sina tidrapporter och att chefer attesterar i tid. Något man också kan se över är om alla som arbetar med arbetsgivardeklarationen har rätt behörigheter hos Skatteverket.

 

Läs mer om Arbetsgivaravgift på individnivå på Skatteverkets hemsida

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Tips inför det nya löneåret 2022

Allt du behöver veta om semester och semesterplane...

Vad kostar en anställd – och vad påverkar kostnade...

Så berörs ditt företag av AGI

Arbetsgivaravgiften för unga har sänkts