09 Okt, 2012

Sänkt bolagsskatt nästa år?

Regeringen föreslår en sänkning av bolagsskatten från dagens 26,3 procent till 22 procent. 1993 sänktes bolagsskatten från 30 till 28 procent och 2009 från 28 till 26,3 procent och nu väntar ytterligare en något större sänkning.

Regeringen meddelar att just bolagsskatten förmodligen är Sveriges skadligaste skatt och en sänkning kommer medföra att fler bolag väljer att skatta fram sina vinster i Sverige samt stimulera tillväxten. Skattesatsen är avgörande för i vilka länder företagen väljer att placera sin verksamhet. EU-genomsnittet ligger på 23,4 procent vilket gör att Sveriges nivå framstår som attraktivare vid jämförelse.

Den nya skatten börjar, enligt förslaget, gälla från och med 1 januari 2013 och i praktiken på räkenskapsår http://www.fortnox.se/smatt-gott/wp-admin/post.php?post=6751&action=trash&_wpnonce=52d5b2c0f4som startar den 1 jan 2013 eller senare.

Expansionsfondsskatten sänks med motsvarande siffror.

 

För ett aktiebolag finns det såklart incitament till att vilja flytta så stor del av vinsten som möjligt från innevarande år till framtida år för att få ta del av skattelättnaden. Detta görs exempelvis genom periodiseringsfonder. Det kan också vara intressant att se över sitt räkenskapsår för att kunna påbörja det nya räkenskapsåret så nära den 1:e jan 2013 som möjligt.

För dig som inte driver ditt bolag i aktiebolagsform utan som enskild firma eller i handelsbolagsform kan du ta del av skattelättnaden genom att även expansionsfondsskatten sänks till samma nivå, 22 procent.

Vi ser positivt på utvecklingen där vi som flitiga småföretagare kan få ut vinsterna till en lägre kostnad. Om regeringens vision om fler företagare och mer utländskt kapital slår in tror vi att den här sänkningen kan följas av fler, och en skattenivå en bit under 20 procent i framtiden är en klar möjlighet!

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB