Vem gäller semesterlagen för?

Semesterlagen gäller för alla arbetstagare – och därmed måste alla arbetsgivare följa lagen. Egenföretagare (uppdragstagare) omfattas inte av lagen.
 

När kom semesterlagen?

Den svenska semesterlagen har funnits sedan 1938. På den tiden gav lagen rätt till två veckors semester. Dagens semesterlag har vi haft sedan 1978.
 

Vad säger semesterlagen?

Semesterlagen reglerar anställdas rätt till semesterledighet, semesterlön och semesterersättning – det som i lagen klumpas ihop under namnet semesterförmåner. Innan vi fördjupar oss i lagens huvuddrag är det värt att notera att semesterlagen innehåller en rad undantagsregler, vilka främst gäller för arbetsgivare som är bundna av kollektivavtal.

Hur många semesterdagar enligt lagen?

Huvudregeln är att alla anställda har rätt till 25 semesterdagar per semesterår, vilket motsvarar fem veckors ledighet. Detta gäller dock inte om anställningen påbörjas efter den 31 augusti under semesteråret; då omfattar rätten endast fem semesterdagar första året, och de är antingen obetalda eller förskottsdagar (så länge sammanfallande semesterår inte tillämpas). Den anställde ska under sin semester ha semesterlön, förutsatt att den har tjänats in (mer om det nedan). I det avseendet skiljer lagen på semesterledighet och semesterlön; en anställd kan ha rätt till semesterledighet utan att ha tjänat in full semesterlön.

Semesterledighet avser alltid hela dagar, och det kan vara enstaka dagar eller en period av sammanhängande semesterdagar. Detta gäller även om en anställd arbetar till exempel halvtid; ledigheten är i hela dagar, men ersättningen för ledigheten baseras på vad den anställde tjänar.

Semesterlön

I semesterlagen finns det två olika sätt att beräkna semesterlönen: sammalöneregeln eller procentregeln. När minst 10 procent av lönen är rörlig lön, till exempel provision, ska semesterlönen beräknas enligt procentregeln. Semestern för anställda med timlön beräknas i regel också enligt procentregeln. Anställda som har lön som är bestämd per vecka eller månad ska, enligt huvudregeln, få sin semesterlön beräknad enligt sammalöneregeln. Det innebär i praktiken den “vanliga” lönen plus ett semestertillägg.

Läs mer om de två reglerna.

Semesterår och intjänandeår

I semesterlagen är ett semesterår tiden från och med 1 april ett år, till och med 31 mars efterföljande år. Motsvarande tid närmast före det aktuella semesteråret kallas intjänandeår, och är den tid den anställde tjänar ihop den semesterlön som tas ut under semesteråret.

För en visstidsanställning som avses pågå i högst tre månader, och som inte varar längre, kan semesterledigheten slopas om den anställde och arbetsgivaren kommer överens om det. Om så sker, ska den anställde istället få semesterersättning utbetalt vid varje löneutbetalning.

Det är inte tillåtet med avtal som ger den anställde sämre förmåner än vad semesterlagen anger. Dock kan vissa delar av lagen genom kollektivavtal avtalas om, till vad som kan betraktas som sämre förmåner för den anställde.

Sammanhängande semester (huvudsemester)

Utgångspunkten är att en anställd har rätt till minst fyra veckors sammanhängande semester under juni-augusti. Genom kollektivavtal kan dock andra avtal gälla, liksom en anställd som inte omfattas av kollektivavtal kan komma överens med arbetsgivaren om att förlägga semestern på ett annat sätt. Om en överenskommelse om förläggningen inte kan nås, avgör arbetsgivaren hur semestern ska förläggas under perioden (så länge inte något annat har avtalats).

Om en anställd blir sjuk under semestern

En anställd som blir sjuk under semestern har rätt att räkna bort sjukdagarna från semesterledigheten för att få ut motsvarande semesterdagar vid ett senare tillfälle. För att sjukdagarna inte ska räknas som semesterdagar, krävs att den anställde begär detta av arbetsgivaren direkt efter återkomsten från semestern. Sjukdomen ska styrkas med läkarintyg eller intyg från Försäkringskassan om arbetsgivaren begär det.

Hur mycket semesterersättningen ska en timanställd få som lägst?

Semesterersättningen är enligt semesterlagen minst 12 procent av den semestergrundande lönen för en anställd med timlön. Här kan du läsa mer om semesterersättning och vad som gäller.
 

Komplett och automatiserad lönehantering med Fortnox Lön

Med Fortnox Lön håller du reda på de anställdas semester. Programmet räknar ner semesterdagarna efter hand som de tas ut, betalda, obetalda och eventuella förskottsdagar. Om du dessutom har din bokföring i Fortnox, bokförs semesterskulden automatiskt!

Kom igång med Fortnox Lön

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt löneprogram online!

Kom igång med en enklare lönehantering.

Med Fortnox Lön blir det enkelt att själv ta hand om lönerna i ditt företag. Automatiserade lösningar för lönebesked, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter gör att inga större förkunskaper behövs.

Testa nu med 30 dagars öppet köp.

Pengar som symboliserar lön
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2022

Nya lagar och regler 2021

Gåvor till anställda – detta ska du tänka på!...

Belopp och procentsatser för 2022