Semestertillägg eller semesterersättning – vad är skillnaden?

Semestertillägg ingår i semesterlönen enligt semesterlagens sammalöneregel (mer om den nedan) och är ett extra tillägg utöver grundlönen vid semesterledighet. För att få betald semester (semesterlön) måste en anställd ha tjänat in sina semesterdagar under det som kallas intjänandeåret. Det är även möjligt att tjäna in och ta ut semester under samma år, vilket då kallas sammanfallande intjänandeår och semesterår.

Läs mer om semestertillägg.

Semesterersättning är en ersättning för de semesterdagar som den anställde har intjänade men inte tagit ut när en anställning upphör, eller för en anställning kortare än tre månader där semesterledighet inte läggs ut.

Läs mer om semesterersättning.
 

Räkna ut semestertillägg

Semesterlagens huvudregel är att sammalöneregeln ska gälla vid beräkning av semesterlön. Regeln innebär att den anställde vid uttag av semester behåller sin vecko- eller månadslön och får ett semestertillägg per uttagen dag.

Sammalöneregeln och semestertillägg

Sammalöneregeln ska alltså tillämpas vid beräkning av semesterlön för anställda som har vecko- eller månadslön. Semesterlönen beräknas enligt följande.

  • Den vid semestertillfället aktuella vecko- eller månadslönen och eventuella fasta lönetillägg (till exempel jour- eller skifttillägg)
  • Semestertillägg (per dag) om 1,82 procent av veckolönen för en veckoavlönad anställd eller 0,43 procent av månadslönen för en månadsavlönad anställd

Observera att många kollektivavtal kan ha högre procentsatser, till exempel 0,8 procent av månadslönen.

Eventuella fasta lönetillägg läggs lönen före beräkningen av semestertillägget. Finns rörliga lönedelar, till exempel provision eller bonus, ska även semestertillägg för dessa beräknas. Den rörliga delen av semesterlönen beräknas som 12 procent av den sammanlagda summan av alla rörliga lönedelar som betalats ut under semesteråret.

Exempel för att beräkna semestertillägg

Oscar har 30 000 kr i månadslön och ska ta ut 2 dagar semester. Semestertillägget blir då 30 000 x 0,0043 = 129 kr per dag. För sina 2 semesterdagar får Oscar alltså 258 kr i semestertillägg.

Läs mer om sammalöneregeln.

När får man semestertillägg?

Semestertillägget på lön och fasta lönetillägg betalas ut i samband med semestern. Semestertillägget på rörliga lönedelar ska betalas ut senast en månad efter semesterårets slut.
 

Räkna ut semesterersättning (slutlön)

Beräkningen av semesterersättning när en anställd slutar sin anställning ska grunda sig på vad som skulle gälla om den anställde tog ut sina innestående semesterdagar vid fortsatt anställning. För att räkna ut semesterersättning behöver man alltså veta om sammalöneregeln eller procentregeln tillämpas, samt vilket antal semesterdagar (sparade semesterdagar, outtagna semesterdagar under innevarande år och intjänade för kommande semesterår) beräkningen gäller för.

Om den anställde har fått förskottssemester och anställningen avslutas inom fem år från det att den började, har arbetsgivaren rätt att korrigera förskottet och dra av förskottsdagarna.

Läs mer om hur du räknar ut semesterersättning och se räkneexempel i vår Företagsguide.

Semesterersättning vid anställning kortare än tre månader

För en anställning som avses pågå i högst tre månader, och därefter inte förlängas, kan arbetsgivaren och den anställde komma överens om att semesterledighet inte ska läggas ut. I så fall har den anställde rätt till semesterersättning om minst 12 procent av semestergrundande lön, som betalas ut tillsammans med lönen.

När får man semesterersättning?

Ersättningen ska betalas ut senast en månad efter att anställningen avslutades. Denna grundregel kan dock förbises om det uppstått ett hinder, till exempel att den anställde inte har lämnat ett tillräckligt underlag för att kunna beräkna semesterersättningen. I så fall ska ersättningen betalas ut senast en vecka efter det att hindret försvann.

Undantag för när semesterersättning betalas ut

I semesterlagen finns dock två paragrafer (30 b samt 31) som kan utgöra undantag för att semesterersättningen betalas ut när anställningen upphör:

  • När en ny anställning påbörjas i anslutning till den tidigare anställningen. Enligt semesterlagen ska detta räknas som en enda anställning, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut.
  • Övergång till en ny arbetsgivare i samma koncern ger i semesterhänseende samma rätt i den nya anställningen som i den tidigare, förutsatt att semesterersättningen ännu inte betalats ut att den tidigare arbetsgivaren.

 

Enklare lönehantering med Fortnox Lön

Vårt löneprogram hjälper dig att hålla reda på de anställdas semester. Det räknar ner dagarna efter hand som de tas ut, betalda, obetalda och eventuella förskottsdagar. Semesterersättning eller semestertillägg betalas ut enligt gjorda inställningar.

Kom igång med Fortnox Lön

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket

Enkelt löneprogram online!

Kom igång med en enklare lönehantering.

Med Fortnox Lön blir det enkelt att själv ta hand om lönerna i ditt företag. Automatiserade lösningar för lönebesked, arbetsgivardeklaration och kontrolluppgifter gör att inga större förkunskaper behövs. Testa nu med 30 dagars öppet köp.

Pengar som symboliserar lön

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Representation – allt du behöver veta!

Viktiga datum för skatter och moms 2022

Belopp och procentsatser för 2022

Nya lagar och regler 2021

Tips inför det nya löneåret 2022