Just nu har vi driftstörningar som påverkar en del av våra användare.
Se aktuell driftstatus
01 Feb, 2013

Slopat VAB-intyg

För att få bättre kontroll på om VAB-pengar (VAB = Vård Av Barn) togs ut parallellt med lön infördes ett intyg där förskola eller skola skulle intyga att barnet verkligen var hemma pga sjukdom under den tid VAB-ersättning söktes.

Detta intyg medförde en stor belastning på såväl skolverksamheten som på Försäkringskassan som hade att administrera flödet av intyg.

Enhetliga klagomål har framförts från samtliga inblandade inklusive föräldrar och detta har gett effekt.

Regeringen har beslutat att fr o m  1 januari 2013 behöver inte VAB-intyg användas.

En mycket stor administrativ börda har lättats. Det lönar sig att protestera! Försäkringskassans beräkningar visar att intyget inte påverkat fusket med ersättningen. Det finns och bedöms ligga på nivån 5%.

En ny möjlighet till kontroll uppstår 1 januari 2014 då den månatliga kontrolluppgiften planeras träda ikraft.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB