Observera att regeringen den 9 november kom med ett förslag om att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. Läs mer om förslaget här.

Reglerna för anstånd med skatt gäller från den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från den 1 januari 2020. Om du som företagare har betalat in skatt på ditt skattekonto under perioden januari till mars, kan skatten återbetalas från Skatteverket.
 

Hur stort belopp kan jag få?

Skatteverket gör en bedömning från fall till fall, och beviljar det belopp de anser vara skäligt givet omständigheterna. Normalt sett beviljar Skatteverket inte belopp som är högre än underskottet på skattekontot.
 

Hur länge kan jag få anstånd med skatt?

Företagens möjlighet till anstånd omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. När det gäller anstånd för moms som redovisas helårsvis så kan anstånd lämnas för högst ett beskattningsår och som längst under 12 månader.
 

Kostar det att ansöka?

Ja, och nej. Det kostar nämligen inget att ansöka om anstånd, men måste du betala en anståndsränta under den tid företaget har anstånd. Den ligger i nuläget på 1,25 procent på årsbasis. Utöver räntan tillkommer en avgift på 0,3 procent som företaget ska betala för varje månad som du har anstånd. I slutändan blir anståndet som ett lån med 6,6 procent ränta på årsbasis.

I slutet av maj togs beslut om att kostnaden för anstånd med skatt och moms sänks till mer än hälften. De nya reglerna börjar gälla 1 juni 2020 och ska tillämpas på anstånd som har beviljats från och med 30 mars 2020. Enligt beslutet ska kostnaden för anstånd motsvaras av basräntan på 1,25 procent för de första sex månaderna. Från och med den sjunde kalendermånaden tillkommer en avgift på 0,2 procent per månad, vilket motsvarar en avdragsgill ränta på cirka 3 procent, istället för drygt 6 procent.
 

Hur ansöker jag?

Du ansöker om anstånd med skatt genom Skatteverkets blankett Ansökan, Anstånd om betalning av skatt pga. tillfälliga betalningssvårigheter, eller genom ett fritextbrev. Din ansökan skickar du till ditt skattekontor. Här hittar du Skatteverkets sida för ansökan.
 

Hur bokförs den skatt jag fått anstånd med?

BAS-gruppen rekommenderar att anstånd med skatt bokförs på följande sätt:

Moms

Redovisad moms bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2650, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när momsdeklarationen lämnas.

Arbetsgivaravgifter

Redovisade arbetsgivaravgifter bokförs även de som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2730, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) i slutet av månaden.

Källskatt

Avdragen källskatt (skatteavdrag för preliminär skatt från en anställds bruttolön) bokförs som vanligt enligt konteringsinstruktionerna för konto 2710, det vill säga redovisat belopp omförs till skattekontot (konto 1630) när arbetsgivardeklaration (kontrolluppgift på individnivå) lämnas.

När bokförs de?

Beviljade anstånd bokförs när beslut om anstånd har mottagits, med anståndsbeloppet i debet på 1630 Skattekonto, och med kreditering av ett nytt särskilt skuldkonto 2852 Anståndsbelopp för moms, arbetsgivaravgifter och källskatt.
 

Påverkar anstånd med skatt hanteringen i Fortnox?

Nej, du skickar in din arbetsgivardeklaration och momsdeklaration som vanligt från Fortnox. Här kan du läsa om hur du skapar en arbetsgivardeklaration eller en momsdeklaration

Här kan du läsa mer om regeringens krispaket.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
4.5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Utdelning eller lön i aktiebolag – vad är mest gyn...

Viktiga datum för skatter och moms 2021

Nya lagar och regler 2021

Belopp och procentsatser för 2021

Förmånsbil – så fungerar bilförmån (Guide)

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...