27 Maj, 2013

Tog inte ut lön men fick igenom reseavdrag

I ett intressant rättsfall från Kammarrätten (Kammarrätten i Göteborg 185-12) framgår att det finns möjlighet att begära reseavdrag för resekostnader till och från arbetet även om du inte tagit ut lön.

 

I det aktuella fallet handlar det om en ägare till en mindre verksamhet där det tyvärr inte fanns möjlighet för ägaren att ta ut någon lön under det aktuella året. Men ägaren hade varit på plats dagligen och yrkade reseavdrag för resor till och från arbetet med drygt 70 tkr. För att få reseavdrag krävs att det finns inbetalda skatter att kvitta reseavdraget gentemot. I det här fallet hade ägaren andra inkomster från Försäkringskassan som denne yrkade avdrag mot. 

 

Skatteverket meddelade att då resorna till och från jobbet inte var sammankopplade med inkomsten från Försäkringskassan kunde inte avdrag göras. Företagaren överklagade och i kammarrätten framkom att det inte har någon betydels var inkomsterna från tjänst kommer ifrån och reseavdraget godkändes. Domen har nu vunnit laga kraft.

 

Peter & Petter kommenterar

Att man tydliggör att tjänsteinkomst inte ska fördelas utifrån var den kommer utan att all inkomst från tjänst betraktas tillsammans är intressant. Flertalet företagare har i ett uppbyggnadsskede inte möjlighet att ta ut lön från sin verksamhet utan driver bolaget kanske parallellt med en anställning.

 

Domen tydliggör att privata kostnader som är hänförliga till bolagets verksamhet kan kvittas gentemot andra tjänsteinkomster. En möjlighet vi anar att många missat.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
Några av våra Partners
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av unika erbjudanden, information om vad som är på gång och få tips som förenklar ditt företagande.
© 2017 FORTNOX AB