Vad är eget kapital?

Vad är eget kapital? Det egna kapitalet är enkelt förklarat företagets nettoförmögenhet. Det består av det kapital som aktieägarna har satt in (aktiekapitalet och övriga tillskott i efterhand), plus företagets resultat (vinster och förluster), minus de uttag som gjorts från företaget genom exempelvis utdelning. Det egna kapitalet är skillnaden mellan företagets totala tillgångar och skulder, och dessa tre komponenter utgör tillsammans företagets balansräkning.

Förutsatt att det egna kapitalet är positivt anges det på kreditsidan i balansräkningen, då det ses som en hypotetisk skuld till ägarna – lite förenklat har ju faktiskt ägarna rätt att plocka ut pengarna från bolaget. Med anledning av detta visas ett positivt eget kapital med ett minustecken framför i många balansräkningar, vilket kan vara bra att känna till för att undvika förvirring. I en årsredovisning visas det dock i regel utan något minustecken framför. I förvaltningsberättelsen, som tillhör årsredovisningen, ska det redogöras för hur det egna kapitalet förändrats från föregående räkenskapsår.

Hur ökar och minskar det?

Så, vad är det egentligen som påverkar det egna kapitalet i praktiken? Nedan listar vi de faktorer som ligger till grund för en ökning eller en minskning av det egna kapitalet.

Så ökar eget kapital

  • Företagets verksamhet genererar en vinst, det vill säga att resultatet är positivt, och att pengarna behålls inom bolaget.
  • Ägarna tillsätter kapital, ett så kallat aktieägartillskott.

Så minskar eget kapital

  • Företagets verksamhet genererar en förlust, det vill säga att resultatet är negativt.
  • Ägarna plockar ut pengar från bolaget, exempelvis genom utdelning.

Notera att ovan exempel utgår från ett aktiebolag. Principen för enskilda firmor och handelsbolag är dock desamma – det egna kapitalet ökar och minskar genom företagets resultat samt om ägarna sätter in eller tar ut pengar från företaget.

Bundet och fritt eget kapital

Det finns två olika typer av eget kapital, bundet och fritt, och distinktionen mellan dessa är viktig att känna till. Detta då de olika typerna används på två olika sätt. Bundet eget kapital utgörs av aktiekapital (det vill säga det kapital som aktieägarna skjutit till bolaget), reservfond och uppskrivningsfond. Bundet kapital får enbart användas inom verksamheten, och inte plockas ut från bolaget genom t.ex. aktieägarutdelning.

Fritt eget kapital utgörs av verksamhetens överskott, det vill säga vinsten. Det fria kapitalet kan disponeras inom verksamheten, men får även användas för utdelning till ägarna. Utdelning ska dock ske enligt försiktighetsprincipen, vilket innebär att vinstutdelningen inte får vara så stor att det riskerar företagets framtid.

Vad är eget kapital?

Ett mått på företagets överlevnadsförmåga

Något förenklat kan man beskriva det egna kapitalet som ett mått på företagets överlevnadsförmåga. Varför? Jo, för om en stor andel av företagets totala tillgångar består av eget kapital istället för skulder så har man en större chans att klara sig under sämre perioder där resultatet kanske är negativt. Om andelen skulder är för hög när det går dåligt under en längre period i ett företag finns risken att man inte kan betala sina finansiella åtaganden och därmed riskerar att gå i konkurs.

Att sätta det egna kapitalet i förhållande till de totala tillgångarna kallas för soliditet, och är ett av de mest frekvent använda nyckeltalen vid analys av ett företags välmående. Kika gärna på vår fullständiga guide om soliditet, där vi på ett djupare sätt går igenom och diskuterar hur du kan använda soliditeten som ett effektivt analysverktyg. Guiden hittar du här.

Hur bokförs förändringar i det egna kapitalet?

Som vi tidigare varit inne på ses eget kapital som en hypotetisk skuld till företagets ägare, och bokförs därför på ett skuldkonto. En ökning bokförs i kredit, och en minskning i debet. Läs mer här hur bokföring går till i respektive kontoklass.

I ett aktiebolag bokförs eget kapital på konton med nummer 2080 till 2099, förutsatt att du använder BAS-kontoplanen. I en enskild firma bokförs det istället på konton med nummer 2010 till 2019 i enlighet med BAS-kontoplanen.

Full koll på ekonomin med Fortnox Bokföring

Med Sveriges mest använda molnbaserade ekonomiprogram får du ett smart och smidigt system som passar just din verksamhet – oavsett storlek och mängden transaktioner. Med ett molnbaserat program är din bokföring helt digital, och du kan tack vare det hålla koll på hur ditt företag mår även när du är på språng.

Läs mer om våra olika paket och hur du kommer igång här!

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Få unika erbjudanden, information och tips!


Genom att skicka in din e-post godkänner du användandet av dina personuppgifter enligt Fortnox Integritetsmeddelande.

Fortnox Företagsguide

Funderar du på att starta företag eller vill du ta ditt företag till nästa nivå?

Fortnox företagsguide

Kom igång med Fortnox

Är du nystartad eller vill du byta till Fortnox?

Välj ditt paket
5 5

Vad tyckte du om den här sidan?

Relaterade artiklar

Så gör du bokslut och årsredovisning (steg för ste...

Deklaration – detta gäller 2021 för olika bolagsfo...

Allt du behöver veta om momsdeklaration

Representation – allt du behöver veta!

Våra bästa tips för en lyckad inventering (guide)...

Välja bokföringsprogram – att tänka på!