• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Bokföringsfunktioner

Publicerad den 15 februari 2012
Kategori produktsidorna

Verifikatregistrering

Det finns många finesser för att underlätta registrering av affärshändelser. Du kan lägga upp olika verifikationsserier beroende på vilken typ av transaktion du ska bokföra. En serie för löpande redovisning, en serie för dagskassaregistrering, en serie för transaktioner som kommer från kundfakturor etc.

Om du inte kommer ihåg t ex kontot för konsulttjänster kan du i kontonummerfältet ange ”konsult” och får då förslag på de konton som innehåller benämningen”konsult” .
På varje transaktionsrad anger du, om du vill, mer utförlig information. Vill du kopiera den texten till nästa rad, räcker det med att du anger ett plustecken i transaktionsinformationsfältet.
I Fortnox finns det också möjlighet att använda sig av konteringsmallar och automatkontering. Självklart stödjer programmet kostnadsställe- och projektredovisning.

Kontoavstämning

I Fortnox kan du stämma av bokföringskonton och skriva ut en rapport över de poster som saldot på kontot består av, dvs de poster som ännu inte är avstämda. Eller kan du välja att skriva ut en rapport på de avstämda posterna.
Det är smidigt att stämma av kontosaldot från banken i Fortnox. Du kan få kontotransaktionerna från banken i en textfil och läsa in den för matchning mot bokföringen i Fortnox. I avstämningsrapporten ser du vilka transaktioner som inte är matchade, både i bokföringen och på banken.

Valutahantering

Både kundfakturor och leverantörsfakturor kan registreras i utländsk valuta. Bokföringen sker alltid i svenska kronor. Programmet räknas automatiskt ut vilken kursdifferens som uppstått vid betalning av en faktura i utländsk valuta.

Projektredovisning

Projektredovisningen ger dig möjlighet att följa upp intäkter och kostnader på interna projekt. Både kundfakturor, leverantörsfakturor och bokföringstransaktioner ingår i projektredovisningen. Projektrapporterna sträcker sig över flera räkenskapsår.

Kostnadställeredovisning

Fortnox stödjer såklart kostnadsställeredovisning. Du kan ange hur många kostnadsställen som helst och kostnadsstället definieras med en sexsiffrig kod. Rapporterna kan väljas med eller utan kostnadsställen, ett urval av kostnadsställen eller ett specifikt kostnadsställe.

Budget

Budget kan anges per konto och kostnadsställe. I rapporterna kan du jämföra utfallet med budget. Vill du ta fram en prognos för året? I Fortnox finns en rapport där du kan välja vilka månader som du ser utfallet på och vilka månader som du ser budgetvärdena på.

Koppla bilder till lev.fakturor/verifikat

När du registrerar en leverantörsfaktura eller en bokföringspost kan du koppla en bild till transaktionen om du har skannat underlaget till Fortnox Arkivplats. Bilden du kopplat kan du komma åt på flera olika vis i programmet, bland annat via rapporter.

Leverantörsreskontra

Du sparar dina leverantörer i ett register och registrerar leverantörsfakturor och utbetalningar i programmet. Dina leverantörsfakturor och utbetalningar bokförs automatiskt när du registrerar dem. För att underlätta registreringen kan du ange standardinköpskonto per leverantör, se kontosaldo direkt i registreringsbilden, ange transaktionsinfo per konteringsrad och mycket mer.

Utbetalning – LB- och FS-rutin

Istället för att manuellt registrera alla dina leverantörsfakturor för betalning i internetbanken kan du direkt i Fortnox Bokföring skapa en LB-fil (via Bankgiro) eller FS-fil (via Plusgiro) och hämta upp den på din internetbank. Det är mest effektivt att bokföra återrapporteringen av betalningarna via fil som du läser in i Fortnox. Det går också bra att bokföra betalningarna manuellt.

Rapporter

I Fortnox Bokföring kan du skapa användbara rapporter för att underlätta din löpande bokföring, följa upp framgångar och enkelt ha kontroll över företagets ekonomi. ?Du kan ta ut en mängd olika rapporter i Fortnox Bokföring. Det går att göra många olika urval på exempelvis kostnadsställle och projekt. ?I Fortnox Bokföring sparas ditt företags bokföring, och därmed rapporter, i minst 7 år. Det innebär att du enkelt kan göra jämförelser mellan pågående och föregående räkenskapsår.

Import/Export av SIE-fil

Det första du måste göra när du startar Fortnox Bokföring första gången är att antingen skapa ett nytt räkenskapsår och ny kontoplan i Fortnox Bokföring, eller importera en SIE-fil från ditt tidigare bokföringsprogram. Du kan importera flera SIE-filer för flera år om du t ex vill kunna göra jämförelser tillbaka i tiden.
Du kan exportera bokföringsdata till en SIE-fil från Fortnox Bokföring om du till exempel vill överföra dina data till något analys- eller bokslutsprogram.