Digitalisera leverantörsfakturorna

Och spara massor med tid och arbete – i alla led.

Målare hanterar fakturan i mobilen.

Leverantörsfakturorna direkt in i programmet

I Fortnox Bokföring hanteras inkommande fakturor på ett enkelt sätt. Med hjälp av e-faktura eller fakturatolkningen registreras fakturorna automatiskt i programmet och man behöver bara titta på dem och godkänna med ett knapptryck. Som redovisningskonsult blir din uppgift helt enkelt att se till så att fakturorna blir betalda och bokförda i Fortnox Bokföring, medan din kund attesterar. Allt sker digitalt och mer eller mindre automatiskt.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera dina kunders leverantörsfakturor

Som redovisningskonsult

 • Får du kontroll med hjälp av automatiska påminnelser när nya fakturor kommit in
 • Sparar du tid både genom att underlag kommer in direkt och att kunden kan attestera digitalt via Fortnox app
 • Sparar du tid på att slippa manuellt registrera fakturor, och minskar samtidigt risken för fel i och med automatisk kontering och bokföring
 • Får du ett jämnare arbetsflöde och kan enklare att dela på arbetet mellan kollegor, kontor och kund
 • Kan du ge bättre rådgivning med rättvisande kostnader och resultat i realtid

Dina kunder

 • Sparar tid genom att slippa hantera inkommande post, arkivera och söka i pärmar, eller lämna vidare fakturorna
 • Får en kostnadseffektiv leverantörsfakturahantering
 • Sparar tid och får tillgänglighet genom digital attest via Fornox app
 • Får kontroll på kostnader och kan söka informationen digitalt närsomhelst

Så här enkelt fungerar det

Detta gör byrån
Detta gör kunden
 • Automatisk tolkning och kontering

  Leverentörsfakturan tas emot av Fortnox som e-faktura, e-post eller vanlig post och tolkas om det behövs. Fakturan konteras sedan automatiskt i Fortnox.

 • Avstämning hos byrån

  Som redovisningskonsult godkänner du konteringen, eller ändrar vid behov.

 • Kunden attesterar

  Kunden attesterar fakturan i Fortnox, via appen eller på webben.

 • Fakturan betalas

  Betalningen sköts enkelt via koppling mellan Fortnox och banken.

 • Kunden attesterar

  Kunden attesterar betalningen i sin internetbank.

 • Återrapporteras och bokförs

  Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs automatiskt.

 • Avstämning hos byrån

  Som redovisningskonsult stämmer du endast av att allt ser ok ut.

 • Klart!

  Fakturan är betald, bokförd och finns digitalt sökbar för dig och din kund i Fortnox.

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Vi skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Kvitton & Utlägg
Kvitton & Utlägg
Kvittounderlag på direkten
 • Fota kvitton med mobilen
 • Snabbt, digitalt underlag
 • Koppling till Fortnox Bokföring för helautomatiserat flöde
Läs mer
Digitalisera byrån
Digitalisera byrån
Bli Fortnox Byråpartner
 • Plattform med program och tjänster
 • Support och utbildning
 • Kommunikation och samarbete
Läs mer

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra program eller någon annan fundering? Vi har samlat alla kontaktuppgifter på en sida.

Kontakta oss     0470 - 78 50 00
© 2019 FORTNOX AB