AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Digitalisera leverantörsfakturorna

Och spara massor med tid och arbete – i alla led.

Målare hanterar fakturan i mobilen.

Leverantörsfakturorna direkt in i programmet

I Fortnox Bokföring hanteras inkommande fakturor på ett enkelt sätt. Med hjälp av e-faktura eller fakturatolkningen registreras fakturorna automatiskt i programmet och man behöver bara titta på dem och godkänna med ett knapptryck. Som redovisningskonsult blir din uppgift helt enkelt att se till så att fakturorna blir betalda och bokförda i Fortnox Bokföring, medan din kund attesterar. Allt sker digitalt och mer eller mindre automatiskt.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera dina kunders leverantörsfakturor

Som redovisningskonsult

 • Får du kontroll med hjälp av automatiska påminnelser när nya fakturor kommit in
 • Sparar du tid både genom att underlag kommer in direkt och att kunden kan attestera digitalt via Fortnox app
 • Sparar du tid på att slippa manuellt registrera fakturor, och minskar samtidigt risken för fel i och med automatisk kontering och bokföring
 • Får du ett jämnare arbetsflöde och kan enklare att dela på arbetet mellan kollegor, kontor och kund
 • Kan du ge bättre rådgivning med rättvisande kostnader och resultat i realtid

Dina kunder

 • Sparar tid genom att slippa hantera inkommande post, arkivera och söka i pärmar, eller lämna vidare fakturorna
 • Får en kostnadseffektiv leverantörsfakturahantering
 • Sparar tid och får tillgänglighet genom digital attest via Fortnox app
 • Får kontroll på kostnader och kan söka informationen digitalt närsomhelst

Så här enkelt fungerar det

Detta gör redovisningsbyrån

Detta gör företaget

Automatisk tolkning och kontering

Leverentörsfakturan tas emot av Fortnox som e-faktura, e-post eller vanlig post och tolkas om det behövs. Fakturan konteras sedan automatiskt i Fortnox.

Pil Pil
Avstämning hos byrån

Som redovisningskonsult godkänner du konteringen, eller ändrar vid behov.

Pil Pil
Kunden attesterar

Kunden attesterar fakturan i Fortnox, via appen eller på webben.

Pil Pil
Fakturan betalas

Betalningen sköts enkelt via koppling mellan Fortnox och banken.

Pil Pil
Kunden attesterar

Kunden attesterar betalningen i sin internetbank.

Pil Pil
Återrapporteras och bokförs

Återrapportering sker via bankkopplingen och betalningen bokförs automatiskt.

Pil Pil
Avstämning hos byrån

Som redovisningskonsult stämmer du endast av att allt ser ok ut.

Pil Pil
Klart!

Fakturan är betald, bokförd och finns digitalt sökbar för dig och din kund i Fortnox.

Pil Pil

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Vi skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Kvitton & Utlägg
Kvitton & Utlägg
Kvittounderlag på direkten
 • Fota kvitton med mobilen
 • Snabbt, digitalt underlag
 • Koppling till Fortnox Bokföring för helautomatiserat flöde
Läs mer
Digitalisera byrån
Digitalisera byrån
Bli Fortnox Byråpartner
 • Plattform med program och tjänster
 • Support och utbildning
 • Kommunikation och samarbete
Läs mer