AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Kvitton och utlägg

Få underlag för dina kunders kvitton och utlägg direkt in i bokföringen.

Tjej skannar kvitto med mobilen.

Appen fixar underlaget på direkten

Med Fortnox Kvitto & Resa hanteras kvitton och reseräkningar enkelt och smidigt i mobilen! Genom att digitalisera kundernas alla utlägg, representationskvitton, traktamenten och milersättningar slipper man onödig administration – appen fixar det mesta åt dig. Tillsammans med Fortnox Bokföring kan man dessutom automatisera hela utläggsprocessen – snabbt och enkelt i datorn eller mobilen.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera kvittoredovisningen

Som redovisningskonsult

 • Sparar du tid genom att få in underlag direkt
 • Får du kontroll genom att ha underlag kopplad till verifikation
 • Sparar du tid genom att slippa manuella registreringar, och att kunna redigera och skicka tillbaka felaktiga rapporter till avsändaren eller attestanten
 • Sparar du tid genom att kontering/bokföringsunderlag är rätt från början och allt är förberett för bokföring och utbetalning via bank eller lön
 • Kan du ge bättre rådgivning med rättvisande kostnader och resultat i realtid
 • Får du ett jämnare arbetsflöde och kan enklare att dela på arbetet mellan kollegor, kontor och kund

Dina kunder

 • Sparar tid och miljö genom att det är helt digitaliserat
 • Får kontroll och sparar tid genom att det ständigt är tillgängligt via webben eller appen — både för registreringen av kvittot och för attesteringen
 • Får kontroll och säkerhet genom attestfunktion
 • Sparar tid på automatiserad avläsning av kvittot, kontering och bokföring
 • Får säkerhet genom att kvittot blir läsbart även i framtiden
 • Får kontroll och bättre överblick på kostnader för resor och utlägg

Så här enkelt fungerar det

Detta gör redovisningsbyrån

Detta gör företaget

Utläggsrapport förbereds

Kunden eller den anställde fotar kvittot med mobilappen eller får det i mejlen. Det tolkas och informationen kan kompletteras. Kvittot godkänns sedan i appen.

Pil Pil
Kunden attesterar

Utlägget attesteras av ansvarig chef.

Pil Pil
Redo för utbetalning

Utläggsrapporten kommer in med automatiskt konteringsförslag. Utläggen skickas enkelt till bokföringen och som underlag för utbetalning via bank eller lön.

Pil Pil
Kunden attesterar

Kunden attesterar betalningen i sin internetbank.

Pil Pil
Klart!

Utlägget är betalt och bokfört. Nu återstår bara en enkel avstämning.

Pil Pil

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Vi skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor
Effektiv fakturahantering
 • Fortnox tar emot och tolkar leverantörsfakturan
 • Automatisk kontering och bokföring
 • Full kontroll med attestfunktion
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Digitalisera byrån
Digitalisera byrån
Bli Fortnox Byråpartner
 • Plattform med program och tjänster
 • Support och utbildning
 • Kommunikation och samarbete
Läs mer