AUTOMATISERADE ARBETSFLÖDEN

Digitalisera kvitton och utlägg

Underlag för kvitton och utlägg direkt in i bokföringen.

Tjej skannar kvitto med mobilen.

Appen fixar underlaget på direkten

Med Fortnox Kvitto & Resa hanteras kvitton och reseräkningar enkelt och smidigt i mobilen! Genom att digitalisera alla utlägg, representationskvitton, traktamenten och milersättningar slipper man massor av onödig administration – det fixar appen åt dig.
Fortnox Kvitto & Resa kan alltså automatisera hela utläggshanteringen, med attestering och bokföring, i en sömlös koppling med Fortnox Bokföring.

Se hur enkelt det kan fungera

Automatisera kvittohanteringen

Du som företagare

 • Sparar tid både med registreringen av kvittot och för attesteringen genom att det ständigt är tillgängligt via appen eller webben
 • Får kontroll och säkerhet genom attestfunktion
 • Sparar tid på automatiserad avläsning av kvittot, kontering och bokföring
 • Får säkerhet genom att kvittot blir läsbart även i framtiden
 • Får kontroll och bättre överblick på kostnader för resor och utlägg

Din redovisningskonsult

 • Får in underlag för bokföringen direkt
 • Får kontroll genom att ha underlag kopplad till verifikation
 • Slipper manuella registreringar och kan redigera och skicka tillbaka felaktiga rapporter till avsändaren eller attestanten
 • Får kontering/bokföringsunderlag som är rätt från början, med allt förberett för bokföring och utbetalning via bank eller lön
 • Kan ge bättre rådgivning med aktuella kostnader och resultat i realtid

Så här enkelt fungerar det

Detta gör företaget

Detta gör redovisningsbyrån

Utläggsrapport förbereds

Den anställde fotar kvittot med mobilappen eller får det i mejlen. Det tolkas och informationen kan kompletteras. Kvittot godkänns sedan i appen.

Pil Pil
Företaget attesterar

Utlägget attesteras av ansvarig chef.

Pil Pil
Redo för utbetalning

Utläggsrapporten kommer in med automatiskt konteringsförslag. Utläggen skickas enkelt till bokföringen och som underlag för utbetalning via bank eller lön.

Pil Pil
Företaget attesterar

Företaget attesterar betalningen i sin internetbank.

Pil Pil
Klart!

Utlägget är betalt och bokfört. En enkel avstämning återstår.

Pil Pil

Flera arbetsflöden du kan automatisera:

Fakturor
Fakturor
Smartare fakturering
 • Skapa fakturor som vanligt
 • Fortnox skickar och hanterar ev påminnelse och inkasso
 • Inbetalning och bokföring med automatik
Läs mer
Leverantörsfakturor
Leverantörsfakturor
Effektiv fakturahantering
 • Fortnox tar emot och tolkar leverantörsfakturan
 • Automatisk kontering och bokföring
 • Full kontroll med attestfunktion
Läs mer
Löner
Löner
Förenklad löneadministration
 • Anställda rapporterar via webb
 • Full kontroll med attestfunktion
 • Allt förberett för lönekörning
Läs mer
Översikt
Översikt
Bli digital och mer effektiv
 • Automatisering sparar tid och pengar
 • Du får bättre kontroll
 • Utveckla din verksamhet med realtidssiffror
Läs mer