Office Caddie

Office Caddie vill hjälpa byråledare i redovisnings- och revisionsbyråer att få total koll på sin byrå. Till skillnad från andra byråstöd erbjuder Office Caddie ett verktyg för att följa upp och styra hela verksamheten, inte bara kundarbetet.

Office Caddie har ett lättöverskådligt gränssnitt där både ledare och medarbetare snabbt får en överblick över vad som behöver göras. Alla ser både hur man själv och byrån ligger till i alla arbetsmoment. Varje medarbetare väljer vilken information man själv vill se.

Office Caddie har ett stort antal förinställda checklistor för de vanligaste arbetsmomenten på en redovisnings- och revisionsbyrå. Utöver det kan man skapa egna checklistor om det egna arbetet på byrån behöver det. Checklistorna följs upp med dagliga påminnelser per mail.

Dokumentation på kund och byrånivå

Våra kunder uppskattar att Office Caddie erbjuder funktion för dokumentation av kundkontakter i fritext. För att säkerställa att information som getts medarbetarna finns samlad på ett ställe, finns en logglista för byrån där man kan dokumentera till exempel mötesprotokoll. När protokollet är skrivet skickas det automatiskt ut till medarbetarna

Statistik och uppföljning

Office Caddie sammanställer information från tidredovisning och vissa checklistor och presenterar överblickbar och lättförståelig statistik som gör det enkelt att följa exempelvis debiterbarhet, ställtider på byrån mm.

Tidredovisning

Det finns en väl utvecklad tidredovisningsmodul i Office Caddie. Den kan ställas in efter egna önskemål med både tidtagarklocka, objekthantering, vyer för dag-, vecko- eller månadsregistrering med kontroll av komptidsförändring. Det finns också hantering för utlägg som skall faktureras vidare till kund samt funktionalitet för granskning, justering och export av tidredovisning till externa system.

Resursplanering

Office Caddie inkluderar även en detaljerad tidsplaneringsmodul där byråns arbete kan planeras ner på kund- och individnivå. Detta resulterar även i en detaljerad överblick över personalens arbetsbelastning i förhållande till tillgänglig arbetstid över året. Personalen kan kategoriseras och grupperas på kompetensnivå för att tydliggöra vilken kompetens som behöver finnas tillgänglig och när den kommer att behövas.