• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport Januari – Juni 2008

Publicerat den 27 augusti 2008
Pressmeddelande

Januari – juni 2008 Fortnox AB (publ), org nr 556469-6291


>> Omsättningsökning med 126 % jämfört med samma period
>> föregående år
>> Omsättningen uppgick till 3 420 (1 510) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -4 185 (-4 678) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,07 (-0,10) kr

Försäljningen under första halvåret uppgick till 3 420 (1 510) kkr. Resultat efter skatt blev -3 304 (-3 394) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,07 (-0,10) kr.

VD kommenterar
Den starka tillväxten fortsätter. Under första halvåret har omsättningen ökat med 126% jämfört med första halvåret 2007. Den starka tillväxten är dessutom ökande.


Medvetenheten om fördelarna med internetbaserade program sprids snabbt hos de svenska företagen. Fortnox är med sitt breda produktsortiment den ledande leverantören. Kunderna ser stora fördelar med det komletta sortimentet.

Under juni blev det klart med Fortnox 1000:e byråpartner. Det innebär att fler än 1000 redovisningskonsulter och revisorer på över 250 byråer arbetar i Fortnox internetbaserade program för kundernas administration. Vi kommer under hösten att öka antalet byråpartners kraftigt.


Hela delårsrapporten, januari-juni 2008 finns på www.fortnox.se.


Växjö den 27 augusti 2008
På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55