• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport Januari-Mars 2008

Publicerat den 29 april 2008
Pressmeddelande

>> Omsättningsökning med 122 % jämfört med samma period föregående år
>> Omsättningen uppgick till 1 574 (710) kkr
>> Rörelseresultatet uppgick till -1 865 (-1 507) kkr
>> Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,04 (-0,04) kr


Försäljningen under årets tre första månader uppgick till 1 574 (710) kkr. Resultat efter skatt blev -1 865 (-1 507) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,04 (-0,04) kr.


VD kommenterar

Vi har en fortsatt stark tillväxt. Under kvartalet har omsättningen ökat med 122 % jämfört med första kvartalet 2007. Våra satsningar på marknadsföring och utveckling är betydande i tillväxtskedet, men viktiga för att bygga upp abonnentstocken som ger en kontinuerlig intäkt varje månad.


Under första kvartalet har stora resurser lagts på vidareutveckling av befintligt produktsortiment samt på en ny programvara för att kunder lätt ska kunna bygga en egen webbshop. Marknadsföringen har under perioden till stor del varit inriktad mot revisions- och redovisningsbyråer.


Hela delårsrapporten, januari-mars finns på www.fortnox.se.


Växjö den 29 april 2008
På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55