• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport Januari – Mars 2011

Publicerat den 4 maj 2011
Nyhet

 

(NGM: FNOX MTF)

 

Första kvartalet 2011 (jämfört med första kvartalet 2010)

 

  • Omsättningen ökade till 10 241 tkr (6 544 tkr), en tillväxt med 56%
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 564 tkr (-622 tkr), en förbättring med 2 186 tkr
  • Periodens resultat var 1 152 tkr (-520 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr)

 

VD-kommentar:

Efterfrågan fortsätter att öka

 

Första kvartalet 2011 var det bästa hittills i Fortnox historia. Såväl omsättning som resultat noterade nya toppnivåer. Januari är traditionellt en bra månad då många, i samband med årsskiftet, väljer att byta exempelvis redovisnings- och lönesystem. Men även februari och mars var starka, med en hög orderingång. Antalet aktiva användarlicenser har under första kvartalet passerat 60 000 st. Försäljningen ökade både direkt till slutanvändare och via partners, bland annat genom våra framgångsrika samarbeten med såväl små som stora aktörer i redovisningsbranschen.

 

Efterfrågan på webbaserade affärssystem fortsätter att öka starkt. Alltfler kunder efterfrågar de fördelar som webbaserade lösningar erbjuder. Teknikskiftet mot webbaserade lösningar accelererar och vår uppskattning är att webbaserade program kommer att ha en marknadsandel på cirka 30 procent år 2012 jämfört med 10 procent under 2010.

 

Den växande marknaden gör också att konkurrensen ökar. Flera traditionella programleverantörer har eller är på väg att lansera webbaserade alternativ till sina traditionella system. Fortnox var pionjär i Sverige med webbaserade program och har en konkurrensfördel som marknadsledare i Sverige. Vi har dessutom det bredaste produktsortimentet och ett stort partnernätverk av revisions- och redovisningsbyråer. Vi är väl positionerade för att möta framtiden, men vi måste hela tiden utveckla vårt erbjudande för att alltid ha de mest attraktiva lösningarna för vår målgrupp.

 

Fokus framöver blir att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, stärka samarbetet med våra partners och vässa vårt erbjudande till marknaden. Vi har en hel del nyheter på gång som kommer att lanseras successivt under året. Här kommer såväl förbättringar av befintlig funktionalitet i programmen som utveckling av nya funktioner. Vi kommer också att lansera nya lösningar för dem som vill arbeta med sina Fortnox-program via smart-phones och läsplattor.

 

Jens Collskog
Verkställande direktör

 

Ladda ner hela rapporten här

 

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se


Delårsrapport Januari – Mars 2011

Publicerad den 4 maj 2011

 

(NGM: FNOX MTF)

 

Första kvartalet 2011 (jämfört med första kvartalet 2010)

 

  • Omsättningen ökade till 10 241 tkr (6 544 tkr), en tillväxt med 56%
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 564 tkr (-622 tkr), en förbättring med 2 186 tkr
  • Periodens resultat var 1 152 tkr (-520 tkr)
  • Resultat per aktie uppgick till 0,02 kr (-0,01 kr)

 

VD-kommentar:

Efterfrågan fortsätter att öka

 

Första kvartalet 2011 var det bästa hittills i Fortnox historia. Såväl omsättning som resultat noterade nya toppnivåer. Januari är traditionellt en bra månad då många, i samband med årsskiftet, väljer att byta exempelvis redovisnings- och lönesystem. Men även februari och mars var starka, med en hög orderingång. Antalet aktiva användarlicenser har under första kvartalet passerat 60 000 st. Försäljningen ökade både direkt till slutanvändare och via partners, bland annat genom våra framgångsrika samarbeten med såväl små som stora aktörer i redovisningsbranschen.

 

Efterfrågan på webbaserade affärssystem fortsätter att öka starkt. Alltfler kunder efterfrågar de fördelar som webbaserade lösningar erbjuder. Teknikskiftet mot webbaserade lösningar accelererar och vår uppskattning är att webbaserade program kommer att ha en marknadsandel på cirka 30 procent år 2012 jämfört med 10 procent under 2010.

 

Den växande marknaden gör också att konkurrensen ökar. Flera traditionella programleverantörer har eller är på väg att lansera webbaserade alternativ till sina traditionella system. Fortnox var pionjär i Sverige med webbaserade program och har en konkurrensfördel som marknadsledare i Sverige. Vi har dessutom det bredaste produktsortimentet och ett stort partnernätverk av revisions- och redovisningsbyråer. Vi är väl positionerade för att möta framtiden, men vi måste hela tiden utveckla vårt erbjudande för att alltid ha de mest attraktiva lösningarna för vår målgrupp.

 

Fokus framöver blir att förbättra och vidareutveckla våra tjänster, stärka samarbetet med våra partners och vässa vårt erbjudande till marknaden. Vi har en hel del nyheter på gång som kommer att lanseras successivt under året. Här kommer såväl förbättringar av befintlig funktionalitet i programmen som utveckling av nya funktioner. Vi kommer också att lansera nya lösningar för dem som vill arbeta med sina Fortnox-program via smart-phones och läsplattor.

 

Jens Collskog
Verkställande direktör

 

Ladda ner hela rapporten här

 

För ytterligare information

Jens Collskog, VD Fortnox AB, 0733-632300

jens.collskog@fortnox.se