• Fri support
  • 30 dagars öppet köp
  • Säkert i molnet

Delårsrapport Januari – September 2007

Publicerat den 17 oktober 2007
Pressmeddelande

Januari – september 2007

·    Stark tillväxt av antalet kunder
·    Omsättningen uppgick till 2 282 (1 364) kkr
·    Rörelseresultatet uppgick till -7 758 (2 740) kkr
·    Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,17 (0,00) kr


Juli – september 2007

·    Fortsatt stark tillväxt av antalet kunder
·    Omsättningen uppgick till 772 (456) kkr
·    Rörelseresultatet uppgick till -2 452 (-855) kkr
·    Resultat efter skatt per aktie uppgick till -0,05 (-0,03) kr

Försäljningen under årets nio första månader uppgick till 2 282 (1 364) kkr. Resultat efter skatt blev -5 633 (51) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,17 (0,00) kr.


Försäljningen under det tredje kvartalet uppgick till 772 (456) kkr. Resultat efter skatt blev -1 813 (-616) kkr innebärande ett resultat per aktie om -0,05 (-0,03) kr.


VD kommenterar

”Fortnox har en fortsatt aggressiv strategi för att öka antalet abonnenter på bekostnad av lönsamhet i ett kortare perspektiv. Under september och oktober månad har vi börjat se resultatet av våra marknadsföringsinsatser genom en starkt ökande försäljning av abonnemang till såväl nya som gamla kunder.

Abonnemangsidéns styrka visas av att omfaktureringen av gamla kunder under tredje kvartalet 2007 fördubblades jämfört med samma period förra året.

Vi har en fortsatt stark ökning av antalet nya kunder och vi har framförallt nått stora framgångar hos redovisningskonsulter där vi nu har mer än 500 byråpartners. De i sin tur sköter redovisningen åt tusentals klienter med våra program.

Dessutom kommer två nya produkter att lanseras på den svenska marknaden under det fjärde kvartalet. Genom den breddning av programutbudet som vi gör får vi merförsäljning till gamla kunder och når också nya målgrupper. Breddningen är en viktig del i vår strategi som den ledande leverantören av internetbaserade program och är betydelsefull för pågående och framtida etableringar i andra länder.”


Hela delårsrapporten, januari-september 2007, finns på www.fortnox.se.


Växjö den 31 oktober 2007
På styrelsens uppdrag: Jan Älmeby, verkställande direktör, tel 0708-37 32 55